Chuyển đến khối nội dung chính
Q: Bạn có phù hợp làm nghề kinh doanh không? Không phải ai cũng phù hợp làm ông chủ, khởi nghiệp ban đầu có thể không có thu nhập cố định, bạn có thể duy trì được bao lâu? Đánh giá bản thân xem có phù hợp với lập nghiệp không, xin hãy tham khảo dưới đây:

A1. Khu vực đánh giá nghề nghiệp
https://exam.taiwanjobs.gov.tw/
Tel: 0800-777-888 Fax(02)77335388
​Giờ phục vụ: 24 giờ một ngày từ thứ hai đến chủ nhật

A2. Cơ quan phát triển lao động Đài Loan
https://exam.taiwanjobs.gov.tw/Home/Tool
Tel: 0800-777-888 Fax(02)77335388
Giờ phục vụ: 24 giờ một ngày từ thứ hai đến chủ nhật
 
A3.Trung tâm kiểm định năng lực phát triển lao động
https://www.wdasec.gov.tw/wdasecch/index.jsp
Địa chỉ: 6 / F, Số 501, Khu 2, Đường Liming, Quận Nantun, Thành phố Đài Trung, 
Đường truy vấn bằng giọng nói qua điện thoại: (04)22598800
Điện thoại(04)22595700  Fax(04)22528858
Giờ làm việc linh hoạt: 08: 00-08: 30 và 17: 30-18: 00
Giờ ăn trưa: 12: 00-13: 30 Giờ chính: 08: 30-12: 00 và 13: 30-17: 30
Thời gian: 8:30-12:00,13:30-17:30