Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1“Phòng ngừa thiệt hại về thân thể hoặc tinh thần do hành vi của người khác gây ra khi thực hiện nhiệm vụ” trong khoản 3, mục 2, Điều 6 của Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp được quy định như nào?2024-05-16
2Xin hỏi về cơ chế tư vấn khởi nghiệp một cửa dành cho Tân di dân?2024-05-16
3Tai nạn lao động ở mức độ nào thì cần phải thông báo? Có quy định liên quan nào không?2024-05-10
4Cần xử lý thế nào khi xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng tại nơi làm việc?2024-05-10
5Cần làm gì nếu phát hiện công trường không có biện pháp bảo vệ an toàn, gây mất an toàn lao động hoặc gây nguy hiểm cho công đồng?2024-05-10
6Luật An toàn lao động có những quy định nào đối với lao động làm việc ngoài trời khi có bão?2024-05-10
7Khi thực hiện công việc, nếu phát hiện những nguy cơ gây nguy hiểm, người sử dụng lao động và người lao động cần phải làm gì?2024-05-10
8Nếu người lao động bị bắt nạt/ gây hấn khi thực hiện nhiệm vụ của mình, người sử dụng lao động nên có những biện pháp gì, hoặc áp dụng những kỷ luật nào để ứng phó với tình hình này?2024-05-10
9Những quy định nào liên quan đến cơ chế tự chủ khi có bão của các kênh cung cấp dịch vụ giao hàng tại thành phố Đài Bắc?2024-05-10
10Người lao động cần phản ánh với ai, nếu nghi ngờ mình bị mắc bệnh nghề nghiệp, bị ngược đãi về thể chất và tinh thần?2024-05-10
11Khoản tiền thăm hỏi dành cho lao động bị tai nạn nghề nghiệp của thành phố Đài Bắc là bao nhiêu? 2024-05-09
12Cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi nộp hồ sơ xin cấp tiền thăm hỏi tai nạn nghề nghiệp tại thành phố Đài Bắc?2024-05-09
13Cách đăng ký xin cấp khoản tiền thăm hỏi cho những lao động gặp tai nạn nghề nghiệp tại thành phố Đài Bắc>2024-05-09
14Cần phải xử lý thế nào nếu phát hiện vấn đề bất thường trong kết quả khám sức khỏe của người lao động? 2024-05-09
15Nhân viên có quyền từ chối khám sức khỏe không?2024-05-09
16Việc khám sức khỏe lao động cần được thực hiện tại những bệnh viện nào?2024-05-09
17Quản lý phân cấp về việc khám sức khỏe cho những lao động đảm nhận công việc đặc biệt gây nguy hiểm cho sức khỏe cần được báo cáo như thế nào?2024-05-09
18Chi phí khám sức khỏe của người lao động do ai chi trả?2024-05-09
19Các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề kiểm tra sức khỏe của lao động là thế nào?2024-05-09
20Người sử dụng lao động cần tổ chức kiểm tra sức khỏe cho lao động các ngành nghề nào?2024-05-09