Chuyển đến khối nội dung chính

Thuộc Tính của Phụ vụ: Trung Tâm Phụ Vụ Gia Đình Phối Ngẫu Ngoại tịch

Tôn Chỉ Thiết lập :
Đóng vai trò là Trung Tâm dành riêng cho các phụ nữ nhập cư mới vì do hôn nhân nhập cư ở TP Đài Bắc thuộc Đài Loan, cung cấp một cửa sổ tư vấn duy nhất cho hôn nhân xuyên Quốc Gia, và thông qua phục vụ cho cá án và đoàn thể ,chức năng dòng tư vấn phục vụ và đẩy mạnh các phương án trong cộng đồng nhằm nâng cao các phúc lợi cho phụ nữ người nhập cứ mới tại TP Đài Bắc.

Nội Dung Phục Vụ
Phụ vụ về Quan hệ trong Gia Đình , Phục vụ gia đình Người Dân nhập cứ Mới.

Thời Gian Phụ Vụ:
Thứ ba ~thứ bảy : 09:00~18:00
Thứ tư: 09:00~21:00

Địa chỉ: Tầng 7, số 21, đoạn 1, phố Định Hóa, thành phố Đài Bắc (trên tầng chợ Vĩnh Lạc)
 
TEL:02-2558-0133
FAX:02-2558-0126
MAIL:eden.tpnw@gmail.com

Liên Kết Liên Quan:
Trung Tâm Giao Dục Gia Đình TP Đài Bắc
Quán Phụ Nữ Quốc Gia Đài Loan
Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ Và Gia Đình Người Dân Nhập Cư Mới TP Đài Bắc
Trung Tâm Phục Vụ Phụ Nữ Và Gia Đình Người Dân Nhập Cư Mới TP Đài Bắc“Facebook Fan Page”

 

Nguồn Dữ Liệu: Quán Phụ Nữ Quốc Gia Đài Loan