Chuyển đến khối nội dung chính


5/2022 Lễ hội Phật đản - Malaysia
Vesak là lễ hội của Phật giáo miền Nam nhằm tưởng nhớ ngày ra đời, thành đạo và nhập diệt (Niết bàn) của Đức Phật Mâu Ni Thích Ca, người sáng lập ra Phật giáo, Phật giáo miền Bắc gọi là ngày Phật Đản.
Đức Phật đản sinh ra vào ngày rằm tháng năm khi trăng tròn nhất; sau 35 năm lại xuất hiện ngày trăng tròn vào ngày nào đó của tháng 5, Ngài thành đạo dưới cây Bồ Đề; sau đó, ngày nhập Niết Bàn của Ngài trùng với ngày rằm tháng Năm. Ba người tuy không trùng ngày nhưng đều thuộc tháng năm, có đặc điểm chung lớn nhất là trăng tròn. Vì vậy, các thế hệ Phật tử sau này đã ấn định ngày rằm tháng 5 hàng năm để làm lễ Vesak. Các tín đồ Phật giáo ở các nước Đông Nam Á và Nam Á như Sri Lanka, Nepal, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Singapore, Malaysia, Indonesia, Bangladesh và các quốc gia khác đều tổ chức hoạt động trọng thể lễ hội hàng năm quan trọng này. Năm 1950, Hiệp hội Phật giáo Thế giới đã chính thức công nhận Ngày Vesak là lễ hội quốc tế và Liên hợp quốc cũng công nhận đây là lễ hội quốc tế tại Đại hội lần thứ 54 được tổ chức vào năm 1999.