Chuyển đến khối nội dung chính

Để cung cấp dịch vụ tư vấn về các vấn đề như cư trú, nhập quốc tịch, bảo hiểm y tế, giáo dục gia đình, trông giữ trẻ, trợ cấp và phúc lợi xã hội v.v... qua điện thoại và tại hiện trường cho Tân di dân. Thành phố Đài Bắc đặt địa điểm cung cấp dịch vụ không rào cản ngôn ngữ cho Tân di dân tại Hội quán Tân di dân Vạn Hoa (Wanhua) và Hội quán Tân di dân Sỹ Lâm (Shilin). Dịch vụ được cung cấp từ thứ 3 đến chủ nhật hằng tuần với nhiều loại ngôn ngữ.

Ngoài ra, thành phố cũng tăng cường thêm dịch vụ tư vấn tiếng Anh tại quầy số 58 của Trung tâm Dịch vụ Liên hợp chính quyền thành phố, hỗ trợ phiên dịch tiếng Anh tại chỗ cho người dân.


◎Dịch vụ thông dịch tại Hội quán Tân di dân

 

Hội quán Tân di dân Vạn Hoa (Wanhua)

Thứ 3 ~ chủ nhật (09:00~12:00, 14:00~17:00)

Ngôn ngữ: tiếng Indonesia, tiếng Anh


Hội quán Tân di dân Sỹ Lâm (Shilin)

Thứ 3 ~ chủ nhật (09:00~12:00, 14:00~17:00)

Ngôn ngữ: tiếng Việt Nam, tiếng Thái Lan

 

Quầy số 58 tại Trung tâm Dịch vị Liên hợp chính quyền thành phố Đài Bắc (09:00~12:00, 14:00~17:00)

Thứ 4: cung cấp dịch vụ thông dịch tiếng Anh vào buổi sáng ~


Thứ 5: ~ cung cấp dịch vụ thông dịch tiếng Anh vào buổi chiều  


Thứ 6: cung cấp dịch vụ thông dịch tiếng Anh vào buổi sáng ~


Huấn luyện và đào tạo


Cung cấp không gian để các cơ quan hành chính và tổ chức tư nhân mở các chương trình giáo dục và đào tạo, hỗ trợ Tân di dân học tập nâng cao kiến thức. Ngoài các chương trình đào tạo về ngôn ngữ, nấu ăn, giới thiệu phong tục tập quán, thủ công mỹ nghệ, sinh đẻ - giáo dục và chăm sóc sức khỏe ban đầu, ở đây còn có các chương trình phụ đạo về các vấn đề cư trú, nhập quốc tịch và cách giao tiếp giữa vợ chồng trong gia đình v.v…


Nơi để gặp gỡ trò chuyện


Cung cấp không gian ấm áp như ở nhà, để cộng đồng Tân di dân – những người xa quê hương có nơi gặp gỡ tâm tình và hỗ trợ lẫn nhau, giúp họ xây dựng mạng lưới hỗ trợ tinh thần tại Đài Loan.

 

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

◎ Hội quán Tân di dân Vạn Hoa (Wanhua): (02)2370-1046

◎ Hội quán Tân di dân Sỹ Lâm (Shilin): (02)28837750、(02)2883-1735