尚未定義

Dịch vụ tư vấn của hội quán di dân mới

Cung cấp dịch vụ điện thoại và tư vấn trực tiếp cho di dân mới. Ví dụ: cư trú, quy hóa , bảo vệ sức khỏe, giáo dục giữa cha mẹ và con cái, giáo dục ở vườn trẻ, hỗ trợ và phúc lợi xã hội v.v Cung cấp dịch vụ phiên dịch, ngoài ra còn đặt mua những tạp chí tiếng Trung đại lục, tiếng Việt , tiếng Thái Lan, tiếng Indonesia và tiếng Anh , chúng tôi luôn sắp xếp nhân viên phiên dịch đa quốc gia cung cấp tư vấn từ ngày thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Dịch vụ tư vấn của hội quán di dân mới

◎Dịch vụ phiên dịch của hội quán di dân mới:

通譯服務


Chương trình Chương trình huấn luyện
Cung cấp các cơ quan hành chính và Đoàn thể dân gian thực hiện những chương trình học tập liên quan đến người di dân mới, là không gian dành cho di dân mới trưởng thành. Ngòai việc cung cấp những chương trình học ngữ văn, nấu nướng, giới thiệu phong tục nhân gian, thủ công mỹ nghệ, sinh đẻ và chăm sóc sức khỏe, và còn phụ đạo về cư trú , chương trình vun đắp tình cảm giao lưu gia đình giữa vợ và chồngKhông gian giao lưu tình cảm
Cung cấp môt không gian ấm áp như mái 「Nhà」cho di dân mới khi rời xa quê hương và được sự tương trợ lẫn nhau , xây dựng mạng lưới giao lưu tình cảm .

.


Sân bãi mượn dụng
Thông tin chi tiếp xin liên lạc:
◎Hội quán di dân mới Vạn Hoa:(02)2370-1046
◎Hội quán Tân di dân Shilin: (02)28837750, (02)2883-1735