Chuyển đến khối nội dung chính

Cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại và tại chỗ cho tân di dân, chẳng hạn như cư trú, nhập tịch, bảo hiểm y tế, giáo dục cha mẹ-con cái, gửi trẻ, hỗ trợ và phúc lợi xã hội v.v... Để cung cấp dịch vụ không có rào cản ngôn ngữ, chúng tôi sẽ sắp xếp thông dịch viên đa ngôn ngữ để tư vấn từ thứ ba đến chủ nhật. 

Dịch vụ phiên dịch của hội quán di dân mới:
Dịch vụ phiên dịch của hội quán di dân mới

Dịch vụ phiên dịch tại Hội quán Tân di:
Dịch vụ phiên dịch khẩu ngữ tại Đại sảnh Hội quán tân di dân Wanhua
Tel:(02)2370-1046
Thời gian
•Thứ ba
09:00~12:00:Tiếng In- đô- nê- xi- a
14:00~17:00: Tiếng Việt Nam
•Thứ tư
09:00~12:00:Tiếng Thái Lan
14:00~17:00:Tiếng Việt Nam
•Thứ năm
09:00~12:00:Tiếng In- đô- nê- xi- a
14:00~17:00:Tiếng Anh
•Thứ sáu
09:00~12:00:Tiếng Anh
14:00~17:00:Tiếng Việt Nam
•Thứ bảy
09:00~12:00:Tiếng Thái Lan
14:00~17:00:Tiếng Việt Nam
•Chủ nhật
09:00~12:00:Tiếng In- đô- nê- xi- a
14:00~17:00:Tiếng Việt Nam

Phục vụ phiên dịch khẩu ngữ Hội quán tân di dân Shilin
Tel:(02) 2883-7750、(02 )2883-1735
Thời gian:
•Thứ ba
09:00~12:00:Tiếng Việt Nam
14:00~17:00 : Tiếng Anh
•Thứ tư
09:00~12:00:Tiếng Anh
14:00~17:00:Tiếng Thái Lan
•Thứ năm
09:00~12:00:Tiếng Việt Nam
14:00~17:00:Tiếng In- đô- nê- xi- a
•Thứ sáu
09:00~12:00:Tiếng Việt Nam
14:00~17:00:Tiếng Anh
•Thứ bảy
09:00~12:00:Tiếng Việt Nam
14:00~17:00:Tiếng Thái Lan
•Chủ nhật
09:00~12:00:Tiếng Việt Nam
14:00~17:00:Tiếng In- đô- nê- xi- a

 

Chương trình Chương trình huấn luyện
Cung cấp các cơ quan hành chính và Đoàn thể dân gian thực hiện những chương trình học tập liên quan đến người di dân mới, là không gian dành cho di dân mới trưởng thành. Ngòai việc cung cấp những chương trình học ngữ văn, nấu nướng, giới thiệu phong tục nhân gian, thủ công mỹ nghệ, sinh đẻ và chăm sóc sức khỏe, và còn phụ đạo về cư trú , chương trình vun đắp tình cảm giao lưu gia đình giữa vợ và chồng

Không gian giao lưu tình cảm
Cung cấp môt không gian ấm áp như mái 「Nhà」cho di dân mới khi rời xa quê hương và được sự tương trợ lẫn nhau , xây dựng mạng lưới giao lưu tình cảm .

Sân bãi mượn dụng
Thông tin chi tiếp xin liên lạc:
◎Hội quán di dân mới Vạn Hoa:(02)2370-1046
◎Hội quán Tân di dân Shilin: (02)28837750, (02)2883-1735