Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày tháng
1​Sở Di dân cung cấp "Dịch vụ cho thuê mượn máy tính xách tay hoặc máy tính bảng miễn phí cho tân di dân"! (7-6)2021-07-26
2​Cơ sở chăm sóc tân di dân ở khu Đông của Thành phố Đài Bắc tổ chức Trại độc lập trong cuộc sống dành cho trẻ em! (7-7)2021-07-26
3Trung tâm Dịch vụ Gia đình dành cho Người mới nhập cư Đài Bắc phục vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí! (7-5)2021-07-26
4Sửa đổi Điều 8 của Các biện pháp quản lý hành chính đào tạo dành cho các tổ chức nghiệp vụ di dân và đào tạo nghề nghiệp cho di dân (7-4)2021-07-26
5Khóa học trực tuyến Ngôi nhà truyện tranh vào ngày 22/7, tại Cứ điểm chăm sóc tân di dân khu Bắc, Thành phố Đài Bắc! (7-3)2021-07-20
6Thông báo: Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin sẽ trở lại tư vấn qua điện thoại để giải thích từ ngày 13/7 (7-2)2021-07-15
7Trước khi đăng ký hộ khẩu thành phố, tân di dân gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, có thể nộp đơn lên Cục Xã hội Chính phủ thành phố Đài Bắc để được hỗ trợ chi phí trợ cấp cuộc sống khẩn cấp (7-1)2021-07-06
8Thông báo: Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin kéo dài thời gian đóng cửa đến khi giải phóng cảnh báo cấp độ ba (6-5)2021-06-28
9Khóa đào tạo tài năng đa văn hóa dành cho tân di dân " của Sở di dân đã được gia hạn tổ chức từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2022 (6-4)2021-06-25
10Sửa đổi quy định thứ tư của "Kế hoạch hỗ trợ Xã hội cho tân di dân trước khi Đăng ký hộ tịch của Cục Xã hội Chính quyền Thành phố Đài Bắc" (6-3)2021-06-25
11Kéo dài thời gian đăng ký, học viện năng lực nghề và Cục dân chính thành phố Đài Bắc cùng phối hợp tổ chức “Khóa học đào tạo nhân viên dịch vụ trông trẻ và ở cữ dành cho tân di dân” vào ngày 12/7 – 29/10(6-1)2021-06-09
12​Thông báo: Hội quán tân di dân Vạn Hoa và Sĩ Lâm sẽ kéo dài thời gian đóng cửa đến ngày 28 tháng 6 năm 2021 (Ngàytạm đóng cửa sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh)2021-06-08
13Tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên thế giới vẫn đang rất gay gắt. Tất cả những động thực vật kiểm dịch vẫn không được phép vi phạm quy định bằng các hình thức mang xách hoặc gửi chuyển phát nhanh của các hành khách khi nhập cảnh.(5-12)2021-05-28
14​Thông báo: Hội quán tân di dân Vạn Hoa và Sĩ Lâm sẽ kéo dài thời gian đóng cửa đến ngày 14 tháng 6 năm 2021 (Ngày tạm đóng cửa sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh) (5-13)2021-05-27
15Sở Di dân tổ chức "Khóa đào tạo tài năng đa văn hóa dành cho tân di dân" từ tháng 6 đến tháng 9 (05-10)2021-05-26
16 "Hoạt động Hướng dẫn viên Trực tuyến Thế giới Mới Dành cho tân di dân" đang kêu gọi nộp bài ! (5-11) 2021-05-26
17Văn phòng quận Songshan tạm dừng khai giảng “Lớp học nấu ăn dành cho tân di dân năm 2021” vào ngày 24/5 – 9/9 và “Khóa học thích nghi với cuộc sống và vẽ móng dành cho tân di dân năm 2021” vào ngày 3/6 - 15/7 (5-9) ớp học 2021-05-19
18Hội quán tân di dân Shilin sẽ hoãn lại “Hoạt động chia sẻ văn hoá Iran” vào thứ bảy, ngày 15 tháng 5 (5-8)2021-05-17
19Thông báo: Hội quán tân di dân Wanhua và Shilin bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 08/06/2021, tạm dừng hoạt động thuê mượn và tổ chức các hoạt động (Ngày mở lại sẽ xem xét điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh) (5-7)2021-05-14
20Hội quán tân di dân Shilin tổ chức “Hoạt động chia sẻ văn hóa Iran” vào thứ bảy ngày 15/5 (5-6)2021-05-14