臺北市新移民專區網站越南文版-Tin tức mới nhất
尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Số hiệu標題發布日期
1Cục y tế tổ chức buổi giảng dạy về sức khỏe cho những người Di dân mới ở độ tuổi trung và cao tuổi lần thứ hai năm 2018.(7-6)2018-07-24
2Đăng ký tham gia “Khóa học vi tính dành cho Di dân mới” năm 2018 do văn phòng quận Đại An tổ chức. (4-10)2018-05-01
3Hội quỹ Pearl Buck mời bạn tham gia lớp “quản lý tài chính của phụ huynh và con cái”.(2-1)2018-03-25
4Làm đơn theo “phương án hỗ trợ tiền thuê nhà cho Tân di dân độc thân” của quỹ hội Tín Nghĩa (3-22)2018-03-23
5Đăng ký “lớp vẽ móng tay Tân di dân” năm 2018 khu Neihu thành phố Đài Bắc(3-3)2018-03-22
6Đăng ký lớp “Vũ đạo cổ điển Tân di dân” năm 2018 khu NanGang thành phố Đài Bắc(3-1)2018-03-22
7Đăng ký tham gia“ Khóa học vi tính dành cho Tân di dân” năm 2018 của văn phòng quận Wan Hua thành phố Đài Bắc(2-4)2018-03-07
8Sở Giáo dục thành phố Đài Bắc năm 2018 liên tiếp mở các lớp học dành cho cư dân mới, chào mừng các bạn cư dân mới tới tham gia.(1-5)2018-01-17
9Bản ghi chép cuộc họp ủy ban tư vấn phương pháp chăm sóc phụ đạo di dân mới thành phố Đài Bắc (1-4)2018-01-15
10Chức năng tra cứu số thời gian lên lớp và kiểm tra nhập quốc tịch của người nước ngoài, xin mời sử dụng.(1-3)2018-01-10
11Làm chuyển đổi giấy tờ quốc tế, có thể dùng dịch vụ E-Bill nộp tiền .(1-2)2018-01-09
12Lệnh số 1061202502 theo số hộ tịch Đài Nội ngày 18/09/2017 của bộ nội vụ (11-7)2017-11-28
13Lệnh số 10630315171 theo số Văn Tâm ngày 15/11/2017 của bộ Văn Hóa (11-8)2017-11-28
14QTaiwan APP có ích lợi cho các bạn di công và khách du lịch Đông Nam Á (11-6)2017-11-27
15Bộ nội chính công bố “phương pháp nhận định tính quy hóa quốc tịch không có lý lịch tư pháp không tốt “ (10-7)2017-10-31
16Danh mục chương trình giáo dục dành cho Di dân mới của Cục Dân chính năm 2017- Bản những lớp đã mở (1-10)2017-07-26
17「Tiêu chuẩn nhận định những kiến thức về nghĩa vụ quyền lợi của người dân và năng lực ngôn ngữ cơ bản dành cho những người đã qui hóa và lấy quốc tịch của nước ta」(7-5)2017-07-14
18「Thiết lập hội nghị xét duyệt hủy bỏ hồ sơ thay đổi quốc tịch và những qui tắc trong quá trình xét duyệt」được Bộ Nội vụ xây dựng vào ngày 26.5.2017. (7-6)2017-07-14
19Phí qui định về việc sửa đổi quốc tịch của Bộ Nội vụ từ 13.6.2017. (7-3)2017-07-13
20Bản chỉnh sửa của 「Qui tắc thực thi luật Quốc tịch chi tiết」ban bố vào ngày 8.6.2017 của Bộ Nội vụ. (7-4)2017-07-13