尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Số hiệu標題發布日期
1Từ ngày 21/08/2018 đến hết ngày 20/12/2018 sở di dân bộ nội chính tiến hành “Điều tra nhu cầu cho cuộc sống Di dân mới năm 2018”, trân trọng mời các Di dân mới phối hợp hỗ trợ phỏng vấn.2018-08-27
2Đăng ký tham gia “Khóa học vi tính dành cho Di dân mới” năm 2018 do văn phòng quận Đại An tổ chức. (4-10)2018-05-01
3Hội quỹ Pearl Buck mời bạn tham gia lớp “quản lý tài chính của phụ huynh và con cái”.(2-1)2018-03-25
4Đăng ký “lớp vẽ móng tay Tân di dân” năm 2018 khu Neihu thành phố Đài Bắc(3-3)2018-03-22
5Đăng ký tham gia“ Khóa học vi tính dành cho Tân di dân” năm 2018 của văn phòng quận Wan Hua thành phố Đài Bắc(2-4)2018-03-07
6Sở Giáo dục thành phố Đài Bắc năm 2018 liên tiếp mở các lớp học dành cho cư dân mới, chào mừng các bạn cư dân mới tới tham gia.(1-5)2018-01-17
7Bản ghi chép cuộc họp ủy ban tư vấn phương pháp chăm sóc phụ đạo di dân mới thành phố Đài Bắc (1-4)2018-01-15
8Chức năng tra cứu số thời gian lên lớp và kiểm tra nhập quốc tịch của người nước ngoài, xin mời sử dụng.(1-3)2018-01-10
9Làm chuyển đổi giấy tờ quốc tế, có thể dùng dịch vụ E-Bill nộp tiền .(1-2)2018-01-09
10Lệnh số 1061202502 theo số hộ tịch Đài Nội ngày 18/09/2017 của bộ nội vụ (11-7)2017-11-28
11Lệnh số 10630315171 theo số Văn Tâm ngày 15/11/2017 của bộ Văn Hóa (11-8)2017-11-28
12QTaiwan APP có ích lợi cho các bạn di công và khách du lịch Đông Nam Á (11-6)2017-11-27
13Bộ nội chính công bố “phương pháp nhận định tính quy hóa quốc tịch không có lý lịch tư pháp không tốt “ (10-7)2017-10-31
14Danh mục chương trình giáo dục dành cho Di dân mới của Cục Dân chính năm 2017- Bản những lớp đã mở (1-10)2017-07-26
15「Tiêu chuẩn nhận định những kiến thức về nghĩa vụ quyền lợi của người dân và năng lực ngôn ngữ cơ bản dành cho những người đã qui hóa và lấy quốc tịch của nước ta」(7-5)2017-07-14
16「Thiết lập hội nghị xét duyệt hủy bỏ hồ sơ thay đổi quốc tịch và những qui tắc trong quá trình xét duyệt」được Bộ Nội vụ xây dựng vào ngày 26.5.2017. (7-6)2017-07-14
17Phí qui định về việc sửa đổi quốc tịch của Bộ Nội vụ từ 13.6.2017. (7-3)2017-07-13
18Bản chỉnh sửa của 「Qui tắc thực thi luật Quốc tịch chi tiết」ban bố vào ngày 8.6.2017 của Bộ Nội vụ. (7-4)2017-07-13
192017 Chương trình nhịp điệu của ba/ mẹ và các con do Trung tâm phục vụ người nhập cư thành phố Đài Bắc tổ chức, xin mời đăng ký tham gia!(6-1)2017-06-05
20Đại hội xuất trình đề án dân chúng – Kế hoạch lập ngân sách có sự tham gia của người nhập cư năm 2017 của thành phố Đài Bắc, xin mời đăng ký tham gia. (5-10)2017-05-31