尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Số hiệu標題發布日期
1Chào mừng tham gia hoạt động “ Kiểm tra sức khỏe tổng hợp dành cho Di dân mới” của Sở y tế thành phố Đài Bắc.(5-3)2018-05-11
2Xin mời đăng ký tham gia “Kế hoạch phác thảo quay phim về quê Di dân mới” năm 2018 (5-1)2018-05-07
3Đăng ký tham gia “Khóa học vi tính dành cho Di dân mới” năm 2018 do văn phòng quận Đại An tổ chức. (4-10)2018-05-01
4Hội quỹ Pearl Buck mời bạn tham gia lớp “quản lý tài chính của phụ huynh và con cái”.(2-1)2018-03-25
5Làm đơn theo “phương án hỗ trợ tiền thuê nhà cho Tân di dân độc thân” của quỹ hội Tín Nghĩa (3-22)2018-03-23
6Đăng ký “lớp vẽ móng tay Tân di dân” năm 2018 khu Neihu thành phố Đài Bắc(3-3)2018-03-22
7Đăng ký lớp “Vũ đạo cổ điển Tân di dân” năm 2018 khu NanGang thành phố Đài Bắc(3-1)2018-03-22
8Đăng ký tham gia“ Khóa học vi tính dành cho Tân di dân” năm 2018 của văn phòng quận Wan Hua thành phố Đài Bắc(2-4)2018-03-07
9Sở Giáo dục thành phố Đài Bắc năm 2018 liên tiếp mở các lớp học dành cho cư dân mới, chào mừng các bạn cư dân mới tới tham gia.(1-5)2018-01-17
10Bản ghi chép cuộc họp ủy ban tư vấn phương pháp chăm sóc phụ đạo di dân mới thành phố Đài Bắc (1-4)2018-01-15
11Chức năng tra cứu số thời gian lên lớp và kiểm tra nhập quốc tịch của người nước ngoài, xin mời sử dụng.(1-3)2018-01-10
12Làm chuyển đổi giấy tờ quốc tế, có thể dùng dịch vụ E-Bill nộp tiền .(1-2)2018-01-09
13Lệnh số 1061202502 theo số hộ tịch Đài Nội ngày 18/09/2017 của bộ nội vụ (11-7)2017-11-28
14Lệnh số 10630315171 theo số Văn Tâm ngày 15/11/2017 của bộ Văn Hóa (11-8)2017-11-28
15QTaiwan APP có ích lợi cho các bạn di công và khách du lịch Đông Nam Á (11-6)2017-11-27
16Bộ nội chính công bố “phương pháp nhận định tính quy hóa quốc tịch không có lý lịch tư pháp không tốt “ (10-7)2017-10-31
17Danh mục chương trình giáo dục dành cho Di dân mới của Cục Dân chính năm 2017- Bản những lớp đã mở (1-10)2017-07-26
18「Tiêu chuẩn nhận định những kiến thức về nghĩa vụ quyền lợi của người dân và năng lực ngôn ngữ cơ bản dành cho những người đã qui hóa và lấy quốc tịch của nước ta」(7-5)2017-07-14
19「Thiết lập hội nghị xét duyệt hủy bỏ hồ sơ thay đổi quốc tịch và những qui tắc trong quá trình xét duyệt」được Bộ Nội vụ xây dựng vào ngày 26.5.2017. (7-6)2017-07-14
20Phí qui định về việc sửa đổi quốc tịch của Bộ Nội vụ từ 13.6.2017. (7-3)2017-07-13