尚未定義
Số hiệu標題發布日期
1Thông báo tạm đóng cửa: Hội quán Tân di dân Wanhua và Shilin dừng mở cửa đối với bên ngoài và cho mượn sử dụng kể từ nay đến ngày 30/06.(3-12)2020-03-23
2Phòng dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc tổ chức các hoạt động với chủ đề “Giới thiệu nguồn dịch vụ việc làm và kiểm kê việc làm bản thân”, “Bí quyết phỏng vấn tìm việc” và “Trải nghiệm nơi làm việc và chia sẻ kinh nghiệm” (3-11)2020-03-23
3Cứ điểm chăm sóc khu cộng đồng dân cư Tân di dân khu Đông thành phố Đài Bắc tổ chức “Hội trà chiều thời khắc ghi nhớ” vào ngày 28/03 – 06/06/2020 dùng điểm tâm và trà ngon, kết hợp câu chuyện cuộc đời của nhau, hiểu thêm những gì khác biệt của mình. (3-10)2020-03-23
4Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học thủ công đáng ngạc nhiên dành cho Tân di dân” vào ngày 09/04 – 11/06 (3-8)2020-03-12
5Trung tâm Phục vụ Phụ nữ và Gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc tổ chức hội đồng tuyển chọn “Đoàn vũ đạo Tân di dân” thứ bảy, ngày 21/03 (3-9)2020-03-12
6Cứ điểm chăm sóc Tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc tổ chức “Làm thế nào vận dụng quay phim thể hiện mình” vào thứ bảy, ngày 11/04, 16/05/2020 (3-7) 2020-03-11
7Cứ điểm chăm sóc Tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học thủ công mỹ nghệ cho thế hệ thứ hai” vào thứ bảy, ngày 11/04, 16/05/2020 (3-6)2020-03-11
8Cứ điểm chăm sóc Tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc tổ chức “Tự làm trà hoa cho mình” vào thứ bảy ngày 21/03/2020 (3-5)2020-03-11
9Cứ điểm chăm sóc Tân di dân khu Bắc thành phố Đài Bắc tổ chức “Khóa học đào tạo giảng viên yêu việc công ích ~ văn hóa đa nguyên” vào thứ bảy ngày 14/03/2020 (3-4)2020-03-11
10Văn phòng quận Nangang mở lớp học “Nhảy aerobic dành cho Tân di dân” vào ngày 24/03 – 30/06. (3-2)2020-03-03
11 Qũy hội Eden tổ chức “Kế hoạch tăng cường năng lực cha mẹ giáo dục con cái và đào tạo trí thức đa nguyên cho thế hệ thứ hai Tân di dân” vào tháng 3 - tháng 12 (3-1)2020-03-03
12*Do tăng cường phòng tránh dịch bệnh, qũy hội Eden vốn định ngày 07/03-11/07/2020 mở “Lớp học Tân di dân học hát bài hát tiếng Đài” sẽ hoãn lại thời gian tổ chức (3-3)2020-03-03
13Văn phòng quận Wenshan tổ chức “Lớp học văn hóa đa nguyên dành cho Tân di dân: ứng dụng công nghệ di động và nấu ăn” từ ngày 16/03 – 06/04, 19/05 -23/06/2020 (2-10)2020-02-20
14Thứ bảy, ngày 07/03/2020, Cứ điểm chăm sóc Tân di dân khu Đông thành phố Đài Bắc tổ chức cuộc tọa đàm hạnh phúc “Bảo vệ xương, tránh ngã, vui khỏe tuổi già mang đầy sức sống” (2-9)2020-02-20
15Tạp chí Taiwan Panorama” giới thiệu về văn hóa phong thổ dân tình thế thái Đài Loan đậm nét, cung cấp đọc các tiếng Việt Nam, Thái Lan, Inđônêxia qua mạng (2-6)2020-02-14
16Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Tân di dân tổ chức “Hoạt động vui vẻ chúc  mừng ngày lễ phụ nữ – Chính là thích sự trẻ trung như thế này” vào thứ bảy ngày 7/03/2020 (2-7)2020-02-14
17Đường dây phục vụ 1999 thành phố Đài Bắc tiếp tục nâng cấp: cung cấp dịch vụ tư vấn bằng tiếng Việt Nam, Inđônêxia, Thái Lan. (2-5)2020-02-14
18Cục giáo dục tổ chức “Lớp học tư cách đào tạo hỗ trợ dạy học ngôn ngữ Đông Nam Á năm 2020 thành phố Đài Bắc” vào ngày 12/04 – 09/05/2020(2-4)2020-02-14
19 Văn phòng quận Beitou tổ chức “Lớp học vẽ tranh thư pháp mỹ học dành cho Tân di dân” vào ngày 05/03 – 28/04/2020 (2-3)2020-02-14
20Qũy phúc lợi xã hội Eden tổ chức “Lớp học hát tiếng Đài dành cho Tân di dân” vào ngày 07/03-11/07/2020 (2-2)2020-02-14