尚未定義
Số hiệu標題發布日期
1Phòng nộp thuế thành phố Đài Bắc thiếp lập phòng bảo vệ nộp thuế để bảo vệ quyền lợi người nộp thuế xin gọi 02-23949211 máy lẻ 450, 591(11-8)2019-11-12
2Mỗi ngày 5 phút, thư giãn cơ thể, video clip dạy vận động trên mạng bằng tiếng Inđô, Việt Nam, Philipin bắt đầu nào. (11-6)2019-11-11
3Cứ điểm chăm sóc khu cộng đồng tân di dân khu Nam tổ chức vào ngày 23/11 “Món ăn quê hương chính thực Inđô – Lemper ayam” (11-4)2019-11-01
4Hãy nhanh viết bài, “Hoạt động trưng cầu bài viết vô biên giới chăm sóc chân thành lần thứ 12”, Trưng cầu bài viết đến hết ngày 31/12(11-3)2019-11-01
5Bộ lao động mở kỳ thi kiểm định kỹ năng cho nhân viên kỹ thuật “máy nâng hạ, thao tác vận hành xe cẩu cố định” xin các đề thi thử bằng tiếng mẹ đẻ (11-2)2019-11-01
6 Sở di dân tổ chức khóa học nghỉ đông “Kế hoạch đào tạo tân di dân và các con cái Tân di dân ở nước ngoài năm 2020”, vào ngày 14/10 – 18/11 bắt đầu mở đăng ký. (11-1)2019-11-01
7Thông báo những việc cần chú ý và danh sách trúng tuyển “Lớp học điều chế đồ uống dành cho Tân di dân” (10-16)2019-10-25
8Bầu cử toàn dân chống hối lộ(10-15)2019-10-21
9Hội quán tân di dân Shilin mở lớp học mới 26/10 – 16/11: Lập nghiệp bán hàng qua mạng, nghe kể chuyện và học làm đồ thủ công, lớp học yoga, xin mời mọi người đăng ký. (10-13)2019-10-17
10Mở đăng ký tham gia miễn phí buổi tọa đàm về gia đình sống vui vào thứ bảy do trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài bắc tổ chức: “19/10 hẹn gặp giới tính đa nguyên và gia đình đa nguyên”, “16/11 phụ huynh và con cái nói chuyện hôn nhân đồng tính”, “21/12 những chuyện mới mẻ trong giáo dục gia đình” (10-10)2019-10-14
11Cục lao động thành phố Đài Bắc tổ chức mở đăng ký “Kế hoạch thực thi bình chọn lao động có thành tích tốt và kế hoạch thực thi đề bạt công đoàn ưu tú” (10-9)2019-10-14
12Sở di dân Bộ nội chính “Kế hoạch xây dựng ước mơ Tân di dân và con cái lần thứ 6” bắt đầu mở đăng ký từ nay cho đến hết ngày 31/10(10-8)2019-10-07
13Chúc mừng vị thành niên! Văn phòng quận Shilin tổ chức “Hoạt động lễ thành niên bằng tình yêu và dũng khí chèo thuyền độc mộc bên dòng sông Qilong của học tử quận Shilin năm 2019” vào ngày 19/10(10-7)2019-10-07
14Văn phòng quận Trung Chính thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học trải nghiệm cà phê Tân di dân” vào 23/10, 28/10(10-6)2019-10-07
15Cứ điểm chăm sóc tân di dân khu Nam thành phố Đài Bắc tổ chức tổ chức “Tôi đảm bảo với bạn thời khắc thư giãn mát xa trị liệu bằng hương thơm” (10-5)2019-10-01
16Bộ nội chính kết hợp với tạp chí Quang Hoa, giới thiệu bài viết trên trang bìa 4 nhân tài kiệt xuất đặc biệt : “ Người Đài Loan, thật tốt”. (10-4)2019-10-01
17Thứ sáu ngày 25 tháng 10 Hội quỹ văn hóa giáo dục xã hội tổ chức buổi tọa đàm trào lưu tư tưởng văn hóa Đông Nam Á và Nam Á: Di công và Đài Loan” (10-2)2019-10-01
18Hội quán tân di dân Shilin bắt đầu từ nay cung cấp phục vụ nhé(10-1)2019-10-01
19Ồ, “Lớp học chuyên chế biến nước uống” siêu chuyên nghiệp bắt đầu chiêu sinh rồi.(9-9)2019-09-24
20Nhanh đến tham gia nào! Ngày 17/09 – 18/09 Ủy ban bầu cử thành phố Đài Bắc và Sở di dân tổ chức “Trải nghiệm thử bỏ phiếu của Tân di dân”(9-7)2019-09-17