尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tin tức mới nhất

Số hiệu標題發布日期
1Khu thân thiện người hồi giáo đã thành lập, xin mời tham khảo !(7-17)2019-08-12
2Văn phòng quận Tín nghĩa (Xinyi) tổ chức “Lớp học tiếng Anh dành cho Tân di dân”(7-15)2019-08-12
3Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học múa dành cho Tân di dân”(7-14)2019-08-12
4Văn phòng quận Zhongzheng thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học ngôn ngữ và giao lưu văn hóa Thái Lan ”. (7-12)2019-08-12
5Văn phòng quận Wenshan thành phố Đài Bắc tổ chức “Khóa học ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam năm 2019”(7-11)2019-08-12
6Văn phòng dịch vụ việc làm thành phố Đài Bắc năm 2019 tổ chức đợt 2 “Khóa học việc làm phối ngẫu người Đại lục”(7-7)2019-08-05
7Cứ điểm chăm sóc khu cộng đồng Tân di dân phía Đông thành phố Đài Bắc tổ chức buổi tọa đàm giáo dục giữa cha mẹ và con cái “ Cha mẹ làm thế nào giáo dục con cái”(7-5)2019-08-05
8Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân khu Đông tổ chức khóa học “Nhìn thấy mình, nhìn thấy tình nhân ái”(7-4)2019-08-05
9Kể từ ngày 01/07/2019 trở đi, Hội quán Tân di dân Namgang dừng cho thuê địa điểm và phục vụ phiên dịch(7-3)2019-08-05
10Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân khu phía Tây tổ chức “khóa học trải nghiệm (7-1)2019-08-05
11Cứ điểm chăm sóc cộng đồng Tân di dân khu phía Nam tổ chức “Tập thể giao tiếp giữa cha mẹ và con cái: Công việc của phụ huynh và tâm trạng của trẻ”(7-10)2019-07-04
12Cục giáo dục thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp giáo dục trở lại đào tạo nhân viên hỗ trợ giảng dạy ngôn ngữ Tân di dân năm 2019”(7-9)2019-07-04
13Trung tâm giáo dục gia đình thành phố Đài Bắc tổ chức buổi tọa đàm “Gia đình sống vui”(7-6)2019-07-01
14Apa Kabar! Văn phòng quận Songshan thành phố Đài Bắc tổ chức “Khóa học ngôn ngữ và văn hóa tiếng Inđônêxia”(6-7)2019-06-18
15Hội qũy Eden mở “Lớp nhảy nhịp điệu giữa cha mẹ và con cái”(6-6)2019-06-11
16Văn phòng quận Nangang thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học Tiếng Thái Lan Tân di dân”(6-5)2019-06-11
17Trung tâm phục vụ phụ nữ và gia đình Tân di dân thành phố Đài Bắc năm 2019 mở các hội thảo “hợp tác đoàn thể” thế hệ thứ hai, một mùa hè young thanh xuân ~ đội chinh chiến vui game thế hệ thứ hai(5-15)2019-06-06
18Văn phòng quận Neihu thành phố Đài Bắc tổ chức “Lớp học nâng cao vẽ móng Tân di dân năm 2019”(6-1)2019-06-04
19“Tọa đàm giải thưởng văn học di dân và di công” tại Bảo tàng Quốc lập Đài Loan(4-4)2019-05-05
20Campuchia phát hiện dịch tả lợn Châu Phi, những sản phẩm được chế biến có thịt lợn từ Campuchia mang vào nhập cảnh sẽ bị phạt nặng.(4-1)2019-04-12