Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003/2022-5)2022-06-09
2Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (5/2022)2022-06-09
3Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (4/2022)2022-05-05
4Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (3/2022)2022-04-11
5Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (2/2022)2022-03-03
6Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (1/2022)2022-02-11
7Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2021)2022-01-06
8Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2021)2021-12-08
9Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2021)2021-11-08
10Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2021)2021-10-07
11Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2021)2021-09-11
12Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (07/2021)2021-08-12
13Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2021)2021-07-12
14Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2021)2021-06-03
15Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2021)2021-05-11
16Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2021)2021-04-08
17Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2021)2021-03-18
18Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (01/2021)2021-02-09
19Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2020)2021-01-12
20Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2020)2020-12-15