Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003/2021-12)2022-01-06
2Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2021)2022-01-06
3Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2021)2021-12-08
4Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2021)2021-11-08
5Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2021)2021-10-07
6Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2021)2021-09-11
7Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (07/2021)2021-08-12
8Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2021)2021-07-12
9Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2021)2021-06-03
10Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2021)2021-05-11
11Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2021)2021-04-08
12Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2021)2021-03-18
13Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (01/2021)2021-02-09
14Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2020)2021-01-12
15Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2020)2020-12-15
16Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2020)2020-11-12
17Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2020)2020-10-08
18Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2020)2020-09-09
19Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (07/2020)2020-08-25
20Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2020)2020-07-09