Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003-09/2021-06)2021-07-12
2Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2021)2021-07-12
3Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003-09/2021-05)2021-06-03
4Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2021)2021-06-03
5Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2021)2021-05-11
6Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2021)2021-04-08
7Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2021)2021-03-18
8Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (01/2021)2021-02-09
9Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2020)2021-01-12
10Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2020)2020-12-15
11Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2020)2020-11-12
12Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2020)2020-10-08
13Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2020)2020-09-09
14Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (07/2020)2020-08-25
15Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2020)2020-07-09
16Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2020)2020-06-09
17Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2020)2020-05-08
18Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2020)2020-05-08
19Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2020)2020-04-10
20Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2019)2020-01-07