Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003/2024-2)2024-03-29
2Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (2/2024)2024-03-29
3Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (1/2024)2024-03-29
4Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2023)2024-03-29
5Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2023)2023-12-14
6Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2023)2023-11-15
7Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2023)2023-10-06
8Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2023)2023-09-11
9Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (07/2023)2023-08-08
10Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2023)2023-07-06
11Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2023)2023-06-06
12Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2023)2023-05-05
13Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2023)2023-04-11
14Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2023)2023-03-07
15Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (01/2023) 2023-02-07
16Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2022) 2023-01-10
17Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2022) 2022-12-12
18Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2022) 2022-11-16
19Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (9/2022) 2022-10-07
20Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (8/2022) 2022-09-06