Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (5/2024)2024-07-10
2Số thống kê có liên quan năm Di dân mới thành phố Đài Bắc (2003/2024-5)2024-06-12
3Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (4/2024)2024-06-12
4Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (3/2024)2024-05-14
5Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (2/2024)2024-03-29
6Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (1/2024)2024-03-29
7Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2023)2024-03-29
8Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2023)2023-12-14
9Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (10/2023)2023-11-15
10Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (09/2023)2023-10-06
11Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (08/2023)2023-09-11
12Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (07/2023)2023-08-08
13Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (06/2023)2023-07-06
14Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (05/2023)2023-06-06
15Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (04/2023)2023-05-05
16Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (03/2023)2023-04-11
17Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (02/2023)2023-03-07
18Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (01/2023) 2023-02-07
19Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (12/2022) 2023-01-10
20Bảng thống kê di dân mới thành phố Đài Bắc (11/2022) 2022-12-12