Chuyển đến khối nội dung chính

Thông báo về việc sửa đổi quy định đăng ký sử dụng địa điểm của Hội quán Tân di dân Vạn Hoa và Sỹ Lâm chính quyền thành phố Đài Bắc (4-14)

Sửa đổi quy định đăng ký sử dụng địa điểm của Hội quán Tân di dân Vạn Hoa và Sỹ Lâm chính quyền thành phố Đài Bắc, bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 5.


Những điều cần biết khi mượn và sử dụng

1.Căn cứ: Thực hiện theo “Biện pháp quản lý việc sử dụng địa điểm của các cơ quan thuộc chính quyền thành phố Đài Bắc.

2.Phạm vi và phương thức đăng ký sử dụng địa điểm:

Phạm vi áp dụng Hướng dẫn đăng ký sử dụng Hội quán Tân di dân thành phố Đài Bắc, chỉ dành cho Hội quán Tân di dân Vạn Hoa và Hội quán Tân di dân Sỹ Lâm thuộc Cục Dân chính chính quyền thành phố Đài Bắc (dưới đây gọi tắt là Cục”.


Thời gian đăng ký sử dụng: 


Hội quán Tân di dân Vạn Hoa: 

Từ thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần (không mở cửa vào thứ 2, ngày lễ quốc gia và khi chính quyền công bố nghỉ làm do thiên tai, sự cố hoặc trường hợp khẩn cấp, hoặc do cơ quan quản lý có hoạt động cần sử dụng, bảo trì bảo dưỡng v.v…).

Thời gian mở cửa: 09:00 – 12:00, 13:30-16:30


Hội quán Tân di dân Sỹ Lâm:

Từ thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần (không mở cửa vào thứ 2, ngày lễ quốc gia và khi chính quyền công bố nghỉ làm do thiên tai, sự cố hoặc trường hợp khẩn cấp, hoặc do cơ quan quản lý có hoạt động cần sử dụng, bảo trì bảo dưỡng v.v…).


Thời gian mở cửa: 09:00 – 11:30, 14:00-16:30


Đăng ký sử dụng

Phương thức đăng ký: Áp dụng phương thức đăng ký trực tuyến (trên nền tảng phục vụ nhân dân thành phố:  Thông tin có liên quanThứ tự đăng ký: 

Ưu tiên cho các hoạt động của Cục, thời gian còn sẽ được Cục phân bổ một cách linh hoạt.

Thứ tự đăng ký sử dụng trong khoảng thời gian còn lại như dưới đây (nếu Cục có nhu cầu sử dụng đột xuất, sẽ ưu tiên cho hoạt động của Cục):


Thông báo về việc sửa đổi quy định đăng ký sử dụng địa điểm của Hội quán Tân di dân Vạn Hoa và Sỹ Lâm chính quyền thành phố Đài Bắc


Ghi chú: Nếu có hai hoặc nhiều đơn vị cùng thứ tự đăng ký sử dụng trong cùng một thời điểm, đơn vị nào nộp đơn đăng ký trước sẽ được ưu tiên sử dụng.


Đăng ký sử dụng:

 

Tổ chức/ cá nhân có thể mượn bất kỳ khoảng thời gian trống nào trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Mỗi lần có thể mượn tối đa 30 khoảng thời gian. Sau khi nộp đơn đăng ký cần gửi các tài liệu liên quan của hoạt động đến hòm thư của nhân viên phụ trách ( bca-lu0917@gov.taipei) để xét duyệt. Đơn đăng ký sẽ không được tiếp nhận, nếu không cung cấp đủ tài liệu trong vòng 3 ngày kể từ khi đăng ký, hoặc mục đích mượn không phù hợp với quy định. Sau khi đơn đăng ký được xét duyệt, đề nghị cung cấp danh sách người tham gia để Hội quán kiểm tra trong mỗi lần sử dụng.


Mục đích đăng ký sử dụng địa điểm để tổ chức các hoạt động liên quan đến Tân di dân, như: nghiên cứu học tập, đào tạo, hội nghị, hội họp, triển lãm v.v…Tân di dân và thế hệ thứ 2 Tân di dân phải đạt tỉ lệ tối thiểu 20% tổng số người tham gia hoạt động trong khoảng thời gian đăng ký sử dụng. Tính chất hoạt động sẽ do nhân viên Hội quán xác nhận. Trong trường hợp kiểm tra phát hiện, mục đích sử dụng không phù hợp với quy định sử dụng nêu trên; đăng ký sử dụng để tổ chức các hoạt động kiếm tiền, có nguy cơ gây hại cho an toàn công cộng, hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, chúng tôi sẽ lập tức từ chối đơn đăng ký, thu hồi giấy phép sử dụng, đồng thời đình chỉ việc sử dụng địa điểm của đoàn thể cũng như những đơn vị liên quan của đoàn thể này trong vòng 3 tháng, đồng thời trừ điểm 1 lần.

Nếu đoàn thể hoặc cá nhân vi phạm quy định 3 lần trong một năm, sẽ đình chỉ việc đăng ký sử dụng trong vòng 6 tháng.

 

Bản hướng dẫn này sẽ được điều chỉnh bất kỳ lúc nào, nếu có những điều khoản chưa được đề cấp đến.


Biện pháp này sẽ được thực thi sau khi phê duyệt, các sửa đổi cũng được áp dụng tương tự.

Ngày tháng

2023-04-27