Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTitlePostDate
1Phụ huynh Tân di dân, do có những khó khăn về ngôn ngữ trong giao tiếp, dễ gặp trở ngại trong tương tác, dẫn đến sự xa cách trong mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên. Trong trường hợp này, các trường có biện pháp gì để cải thiện vấn đề này không?2024-05-28
2Làm thế nào để chuyển tiếp chương trình PTCS cho học sinh Tân di dân, có hỗ trợ liên quan nào không?2024-05-28
3Làm thế nào để chuyển tiếp chương trình tiểu học cho học sinh Tân di dân, có hỗ trợ liên quan nào không?2024-05-28
4Tân di dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi muốn đăng ký cho con vào học trường mẫu giáo công lập của thành phố?2024-05-28
5Các trường có cơ chế phụ đạo về sự khác biệt văn hóa và các vấn đề thích nghi cho học sinh Tân di dân không?2024-05-28
6Tân di dân sau khi đến Đài Loan, con của họ có thể nhập học tại các trường (PTCS) công lập thông thường không?2024-05-28
7Tân di dân sau khi đến Đài Loan, con của họ có thể nhập học tại các trường (PTTH, PTTH nghề) công lập thông thường không?2024-05-28
8Tân di dân sau khi đến Đài Loan, con của họ có thể nhập học vào các trường (tiểu học) công lập thông thường không?2024-05-28
9Ngoài trường công lập, Tân di dân có thể đăng ký cho con mình học tại các loại hình nhà trường khác không?2024-05-28
10Thế hệ thứ 2 Tân di dân đã sinh sống một thời gian dài ở các nước Đông Nam Á, khi trở về Đài Loan phải làm thế nào để đi học nếu không biết nói tiếng Trung?2024-05-28
11Thủ tục, quy trình và các giấy tờ cần chuẩn bị khi xin cấp chứng nhận giáo dục THCS (hoặc cao hơn) dành cho Tân di dân?2024-05-21
12Làm thế nào để đăng ký các chương trình đào tạo dành cho Tân di dân? Có trang web nào cung cấp các thông tin liên quan không?2024-02-14