尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Tải về biễu mẫu

Số hiệu標題發布日期
1Chính sách phụ đạo Tân di dân và phương án thực thi thành phố Đài Bắc 2018-04-21
2Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, phiên bản tiếng Trung năm 2017)2018-01-03
3Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Anh năm 2017)2018-01-03
4Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Việt năm 2017)2018-01-03
5Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Thái Lan năm 2017)2018-01-03
6Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Indonexia năm 2017)2018-01-03
7Chính sách chăm sóc phụ đạo người nhập cư của Thành phố Đài Bắc2017-03-29
8Thành phố Đài Bắc Dân cư mới Bảng tổng hợp tình hình thực hiện biện pháp phụ đạo chăm sóc2014-11-19
9Bản tóm tắt về các giấy tờ phải nộp khi xin qui hóa nhập quốc tịch ĐÀI Loan(Thích hợp cho hôn phối nước ngoài)2012-11-06
10Bản Tóm Tắt Về Các Bản tóm tắt về các giấy tờ phải nộp khi xin qui hóa nhập quốc tịch Đài Loan(Thích hợp cho người có quốc tịch nước ngoài tự nguyện qui hóa)2012-11-06
11Hỏi & Đáp về Tuyên Truyền Văn Hoá Việt Nam, Indonesia, Thái Lan 2012-09-01
12Nghiên cứu về việc điều tra ý kiến về chăm sóc và nhu cầu sinh hoạt của Người Dân Nhập Cư Mới TP Đài Bắc. 2012-08-16
13Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Campuchia )2012-07-08
14Những điểm chính về thiết lập của Ủy Bản Các Biện Pháp Tư Vấn Về Chăm Sóc Và Phụ Đạo Cho Người Dân Nhập Cứ Mới TP Đài Bắc.2012-05-05
15Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Anh)2012-04-27
16Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Trung)2012-04-27
17Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Thái Lan)2012-04-27
18Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Indonesia)2012-04-27
19Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Việt Nam)2012-04-27
20Bản Ghi Danh làm việc tình nguyện tại Hội Quán Người Dân Nhập Cư Mới.2012-04-27