Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày công bố
1Dữ liệu có liên quan quỹ phát triển dành cho Tân di dân2021-01-25
2Bản Ghi Danh làm việc tình nguyện tại Hội Quán Người Dân Nhập Cư Mới.2020-03-10
3Bảng làm đơn xin mượn địa điểm “Trung tâm hoạt động khu cư dân Lê Trọng” quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc.2019-08-19
4Bảng đăng ký mượn địa điểm hội quán tân di dân Shilin Wanhua thành phố Đài Bắc2019-08-19
5Chính sách phụ đạo Tân di dân và phương án thực thi thành phố Đài Bắc 2018-04-21
6Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, phiên bản tiếng Trung năm 2017)2018-01-03
7Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Anh năm 2017)2018-01-03
8Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Việt năm 2017)2018-01-03
9Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Thái Lan năm 2017)2018-01-03
10Sổ tay hạnh phúc Tân di dân thành phố Đài Bắc (file văn bản dạng PDF, Phiên bản tiếng Indonexia năm 2017)2018-01-03
11Chính sách chăm sóc phụ đạo người nhập cư của Thành phố Đài Bắc2017-03-29
12Thành phố Đài Bắc Dân cư mới Bảng tổng hợp tình hình thực hiện biện pháp phụ đạo chăm sóc2014-11-19
13Bản tóm tắt về các giấy tờ phải nộp khi xin qui hóa nhập quốc tịch ĐÀI Loan(Thích hợp cho hôn phối nước ngoài)2012-11-06
14Bản Tóm Tắt Về Các Bản tóm tắt về các giấy tờ phải nộp khi xin qui hóa nhập quốc tịch Đài Loan(Thích hợp cho người có quốc tịch nước ngoài tự nguyện qui hóa)2012-11-06
15Hỏi & Đáp về Tuyên Truyền Văn Hoá Việt Nam, Indonesia, Thái Lan 2012-09-01
16Nghiên cứu về việc điều tra ý kiến về chăm sóc và nhu cầu sinh hoạt của Người Dân Nhập Cư Mới TP Đài Bắc. 2012-08-16
17Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Campuchia )2012-07-08
18Những điểm chính về thiết lập của Ủy Bản Các Biện Pháp Tư Vấn Về Chăm Sóc Và Phụ Đạo Cho Người Dân Nhập Cứ Mới TP Đài Bắc.2012-05-05
19Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Anh)2012-04-27
20Sơ Đồ Quy Trình về việc xin Quy Hóa Quốc Tịch Trung Hoa Dân Quốc và Đăng Ký Hộ Tịch của Người Nước Ngoại kết hôn với Người Dân Nước Ta(Phiên bản tiếng Trung)2012-04-27