Chuyển đến khối nội dung chính
Đoàn múa Động Lực Mới Đài Loan
Thời gian thành lập: năm 2012
Thông tin liên lạc: Chị Vưu Dật 0973777551
https://new-power-dancer-team.webnode.tw/

biểu diễn tại lễ hội Jiayi


biểu diễn múa truyền thống tại tòa nhà City Hall Đài Bắc


Đoàn múa Động Lực Mới Đài Loan là đoàn múa ưu tú được trình đơn hợp pháp của chính phủ. Các nhân viên múa trong đoàn được huấn luyện qua các lớp múa cơ bản và lớp hình thể ba lê.
Biểu diễn múa bao gổm các điệu múa mang đặc sắc của các nước, điệu múa Trung Quốc, múa dân tộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương, múa la tinh, vũ điệu bốc lửa MV và phật bà Quan Âm nghìn tay v.v... Phương thức biểu diễn múa mang nhiều màu sắc văn hóa, đã tham gia dự thi rất nhiều ở Đài Loan và Châu Á, thành tích tương đối sáng láng. Vào năm 2014 được bình chọn là đoàn múa ưu tú, năm 2015 trong cuộc thi đấu quốc tế nhận được 7 loại giải , có rất nhiều các truyền thông đại chúng đưa tin.
Đoàn múa Động lực mới đưa ra các loại phục vụ biểu diễn rất tuyệt vời, thiết kế nhiều cuộc biểu diễn vũ đạo cũng nhằm theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Đoàn múa cũng cung cấp hướng dẫn dạy học, bán các đồ dùng biểu diễn và thuê mượn trang phục múa. Tranh phục múa đặc biệt nhấn mạnh đặt đo vừa với phom người, làm bằng tay và rất nhiều loại khác nhau, thể hiện được hình thể và tư thế múa hoàn hảo nhất của vũ công.


biểu diễn với trang phục truyền thống

chụp ảnh với trang phục truyền thống