Chuyển đến khối nội dung chính
(1) Tôn chỉ thành lập: Thông qua chủ động chăm sóc thăm nom toàn diện, cung cấp thông tin và nguồn hoàn chỉnh cho Tân di dân và gia đình của họ, trợ giúp hữu hiệu và hoàn thiện hơn cho Tân di dân và gia đình của họ, dự phòng nguy cơ cá nhân và gia đình của họ có thể xảy ra, đồng thời thông qua kết nối với nguồn cộng đồng, thúc đẩy giao lưu văn hóa đa nguyên.

(2) Nội dung phục vụ Dịch vụ chăm sóc thăm nom xã viên, dịch vụ tư vấn, thực hiện phương án ủng hộ gia đình Tân di dân

(3) Địa điểm phục vụ
Khu Tây(YWCA)
Điện thoại: 02-2361-6577
Địa chỉ: Địa chỉ: Lầu 4 số 207 đường Nam Yanping, quận Zhongzheng, thành phố Đài Bắc
Khu vực phục vụ: khu Vạn Hoa, khu Trung Chính, khu Đại Đồng
Thời gian phục vụ: Thứ 3- Thứ 7 hàng tuần: 9:00 -18:00

Khu Bắc(hiệp hội qũy PearlS,Buck)
Điện thoại: 02-2504-0399
Địa chỉ: Tầng 4, số 232, đường Trường Xuân, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc
Khu vực phục vụ:Khu Sỹ Lâm, khu Bắc Đầu, khu Trung Sơn
Thời gian phục vụ: Thứ 3- Thứ 7 hàng tuần: 9:00 -18:00

Khu Nam( hiệp hội qũy goodshepherd)
Điện thoại: (02)2931-2166
Địa chỉ:1F., No.7, Ln. 127, Jingxing Rd., Wenshan Dist., Taipei City
Khu vực phục vụ:Khu Văn Sơn- wen san、khu Đại An –da an、khu Tín nghĩa- xin yi Thứ ba~thứ bảy 09:00~18:00

Khu Đông (YWCA)
Điện thoại:(02)2631-7059
Địa chỉ: Tầng 1, số 252 đường Hướng Dương, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc
Khu vực phục vụ:Khu Tùng Sơn –song san、khu Nội Hồ –nei hu、khu Nam Cảng –nan gang
Thời gian phục vụ: Thứ 3- Thứ 7 hàng tuần: 8:30 -17:30