Chuyển đến khối nội dung chính
Với mục đích tăng cường giao lưu văn hóa đa sắc, cung cấp thông tin và dịch vụ , Thư viện thành phố Đài Bắc đã thiết lập「Trung tâm thông tin văn hóa đa sắc」(Multicultural Information Center), cung cấp nguồn tư liệu học tập và giải trí phong phú cho các nhóm cộng đồng trong và ngoài nước.

Hạng mục dịch vụ
Cung cấp môi trường đọc sách mang phong cách Nam Dương, phân chia khu vực theo quốc gia, cung cấp các loại sách, sách công cụ, báo và tạp chí ngôn ngữ nước ngoài v.v. Các loại sách và tạp chí có thể đọc tại thư viện hoặc mượn về. Ngoài ra, thư viện cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thúc đẩy quảng bá văn hóa.

Thời gian mở cửa
8:30-21:00 từ thứ 3 đến thứ 7 hàng tuần; 9:00-17:00 ngày chủ nhật và thứ 2 hàng tuần.
Không mở cửa vào những ngày lễ do chính phủ công bố; Ngày thứ 5 của tuần đầu tiên trong các tháng, đóng cửa tiến hành làm vệ sinh thư viện.

Điện thoại: 2755-2823 số máy lẻ 2900

Địa chỉ: Tầng 9, số 125, đoạn 2, đường Kiến Quốc Nam thành phố Đài Bắc.

Trung tâm dữ liệu văn hóa đa dạng của thư viện thành phố Tân Bắc xin hãy ấn vào liên kết
https://tpml.gov.taipei/Content_List.aspx?n=1E28967313294E54