Chuyển đến khối nội dung chính
Thông tin liên lạc: Lưu Nguyệt Anh 0918-992016, Email: abc091689@gmail.com
He Hua Hong 0918-058065, E-mail:ye_he2@yahoo.com.tw
Vào năm 2017, do các chị em yêu thích múa thành lập một tốp múa, các thành viên đại bộ phận đến từ Đại Lục, lấy vũ đạo dân tộc làm chính, thường hay tới các viện dưỡng lão biểu diễn công ích, từng được “Đài truyền hình sinh mệnh” mời diễn công ích, biểu diễn mừng ngày lễ mậu thân quận Tín Nghĩa (Xinyi), được sự đáng giá tốt từ các nơi.

Ảnh tập thể trước giờ biểu diễn đặc biệt

Ảnh tập thể biểu diễn trong phòng

Ảnh tập thể biểu diễn ô

Ảnh tập thể biểu diễn tết Trung thu