Chuyển đến khối nội dung chính
Đoàn múa Liễu Liễu
Thành lập: năm 2012
Thông tin liên lạc: 0972-227-033 Tào Tố Liễu
E-mail:dancecao2018@gmail.com
https://www.facebook.com/liu.liu.184

Đoàn múa Liễu Liễu-Lễ hội văn hóa Vạn Hoa (Wanhua)

Đoàn múa Liễu Liễu-Ngày họp báo chí tuyên truyền


Đoàn múa Liễu Liễu là một đoàn múa năng động mang nhiều phong cách. Biểu diễn bao gồm các điệu múa bụng, múa dân tộc cổ điển, nhảy Jazz, nhảy hiện đại v.v..., đều rất được mọi người hoan nghênh. Kinh nghiệm biểu diễn phong phú, và hơn thế nữa đã đoạt được giải nhất tập thể cuộc thi múa Di dân mới thành phố Tân Bắc năm 2016.
Từng được mời biểu diễn mang hình thức lớn ở quốc khánh song thập thành phố Đài Bắc, biểu diễn diễu hành khai mạc thế vận hội đại học thế giới, và biểu diễn bế mạc khóa học múa của Cục Dân Chính v.v... và cũng nhận được rất nhiều lời mời của các công ty tại hoạt động bữa tiệc ăn mừng cuối năm và khai xuân. Đoàn trưởng Tào Tố Liễu đặc biệt nhiều lần tham gia cuộc thi múa bụng lớn ở trong nước, đạt được giải nhì, giải ba. Hơn thế nữa được mời là giảng viên dạy múa nhiều loại vũ đạo cho Cục Dân Chính thành phố Đài Bắc làm ban tổ chức, cũng là giảng viên nhận được bình luận tốt giảng dạy trên mạng Đài Loan.
Đoàn múa Liễu Liễu là một đoàn múa năng động mang nhiều phong cách. Biểu diễn bao gồm các điệu múa bụng, múa dân tộc cổ điển, nhảy Jazz, nhảy hiện đại v.v..., đều rất được mọi người hoan nghênh. Kinh nghiệm biểu diễn phong phú, và hơn thế nữa đã đoạt được giải nhất tập thể cuộc thi múa Di dân mới thành phố Tân Bắc năm 2016.
Từng được mời biểu diễn mang hình thức lớn ở quốc khánh song thập thành phố Đài Bắc, biểu diễn diễu hành khai mạc thế vận hội đại học thế giới, và biểu diễn bế mạc khóa học múa của Cục Dân Chính v.v... và cũng nhận được rất nhiều lời mời của các công ty tại hoạt động bữa tiệc ăn mừng cuối năm và khai xuân. Đoàn trưởng Tào Tố Liễu đặc biệt nhiều lần tham gia cuộc thi múa bụng lớn ở trong nước, đạt được giải nhì, giải ba. Hơn thế nữa được mời là giảng viên dạy múa nhiều loại vũ đạo cho Cục Dân Chính thành phố Đài Bắc làm ban tổ chức, cũng là giảng viên nhận được bình luận tốt giảng dạy trên mạng Đài Loan.


Đoàn múa Liễu Liễu- Hoạt động biểu diễn tết Đoan Ngọ trong tháng 5

Đoàn múa Liễu Liễu-Hoạt động biểu diễn năm 2014