Chuyển đến khối nội dung chính
Liên hệ: Wu Wen Na 0970-042-257
“Đoàn múa hoa nhài” là đoàn múa do các chị em người Inđônêxia thành lập, do niềm đam mê nhảy múa mà hợp thành đoàn múa này. Các chị em bắt đầu tham gia diễn từ các hoạt động văn phòng quận, các ngõ xóm, dần dần được mời đi biểu diễn tại khắp các qụân, huyện, thành phố. Các chị em do cùng tham gia múa mà bén duyên, hy vọng mọi người có thể chiêm ngưỡng biểu diễn của họ, hiểu thêm và yêu thích cái đẹp văn hóa đa dạng của Inđônêxia

Lễ bế giảng-1

Lễ bế giảng-2

Lễ bế giảng-3