Chuyển đến khối nội dung chính
Phòng tranh của Lương Toàn Uy và phòng học vẽ tranh màu nghệ thuật của Nhị Quyên
Thông tin liên lạc: Lương Toàn Uy 0980-732-901, Triệu Nhị Quyên 0910-475-342
Lương Toàn Uy đã đặt những tác phẩm tranh dầu được treo kín 4 mặt tường căn phòng, trở thành nơi hay cho cư dân tại đó và các bạn Tân di dân đến ngắm, giao lưu nghệ thuật. Phòng học nghệ thuật bằng kết hợp thiền và tranh dầu, khiến cho các bạn trải nghiệm học vẽ để giảm áp lực và vui vẻ vẽ tranh.

Ảnh quang cảnh ngoài phòng học

Ảnh quang cảnh bên ngoài phía khác

Ảnh học viên đang học

Bộ sưu tập các tác phẩm