Chuyển đến khối nội dung chính
Liên lạc: Dương Phương Phương 0958-185-302
E-mail: yang27985@yahoo.com.tw
“ Đoàn múa thiên thần hạnh phúc” là một đoàn múa do các chị em Tân di dân người Trung Quốc Đại Lục hợp thành. Thành viên trong đoàn múa đến từ Hồ Nam, Phúc Kiến, Quảng Tây, Tứ Xuyên v.v...
Trưởng đoàn múa Dương Phương Phương miễn phí dạy phụ đạo cho các thành viên, mang đến cho Tân di dân một vũ đài biểu diễn vui vẻ. Lấy vũ điệu dân tộc náo nhiệt làm chủ đạo. Hy vọng làm cho mọi người hiểu được vũ đạo dân tộc truyền thống.

Đoàn múa thiên thần hạnh phúc-1

Đoàn múa thiên thần hạnh phúc-2

Đoàn múa thiên thần hạnh phúc-3