尚未定義

“Giải kim tượng người lao động năm 2013”, 20 tác phẩm ưu tú đạt giải đã xuất hiện !

“Giải kim tượng người lao động năm 2013”, 20 tác phẩm ưu tú đạt giải đã xuất hiện ! Hoan nghênh mọi người lên “chuyên mục Đài Bắc thật YOUNG” xem một loạt hình ảnh lao động cảm động đạt giải thưởng chăm sóc người di dân quốc tế.

Giải kim tượng người lao động năm 2013