尚未定義

Hoạt động văn hóa đa sắc năm 2015 của thành phố Đài Bắc/ cuộc thi đọc hiểu của cha mẹ và con cái


1. Khu Sỹ Lâm/ Trường Triết Hào, Trương Trị Bình, Vưu Dương -Sự khác biệt trong văn hóa ẩm thực
2. Khu Đại Đồng/ Nguyễn Thị Phương Hoa-Câu chuyện trước giờ đi ngủ của mẹ
3. Khu Đại An/ Vưu Ích, Trần Minh Dương- Câu chuyện của gia đình người nhập cư
4. Khu Trung Sơn/ Lâm Mộng Na, Lưu Hoa Thịnh - Ngày Quốc khánh của Indonesia
5. Khu Nội Hồ/ Lã Ánh Hy-Trải nghiệm lần đầu về ẩm thực của tôi
6. Khu Văn Sơn/ Lưu Truyền Thánh, An Tư Ninh - Tác phẩm đọc hiểu
7. Khu Bắc Đầu-Bắc Đầu – nhà của tôi
8. Khu Tùng Sơn/ Vương Tiệp Vũ, Vương Hy Lân - Nhà tôi ở Đài Loan
9. Khu Tín Nghĩa/ Chu Hồng Hà - Tình người ấm áp của cảnh sát Đài Loan
10. Khu Nam Cảng/ Liễu Tư Dữ - Đất nước Indonesia xa xôi
11. Khu Vạn Hoa/ Quan Tuyết Cầm - Đài Loan – quê hương mới của tôi