Chuyển đến khối nội dung chính

Trợ cấp cho gia đình có con nhỏ dưới 2 tuổi

Trợ cấp cho gia đình có con nhỏ dưới 2 tuổi 
Đối tượng được trợ cấp kinh phí, phải phù hợp với các quy định dưới đây:
  1. Nuôi dưỡng con dưới 2 tuổi (gồm tháng đó)
  2. Các hộ gia đình được chính quyền các thành phố trực thuộc Trung ương, các huyện thị căn cứ theo Luật cứu trợ xã hội thẩm định xét duyệt xác định là hộ gia đình có thu nhập thấp hoặc thu nhập thấp trung bình, hoặc cha mẹ (hay người giám hộ) của trẻ em có tổng mức thu nhập tổng hợp của niên khóa do cơ quan chủ quản Trung ương chỉ định được cơ quan kiểm tra thu thuế phê chuẩn là chưa đạt tiêu chuẩn cần khai báo thuế hoặc thuế suất của thuế thu nhập tổng hợp chưa đạt tới 20%.
  3. Trẻ em chưa được tái định cư tị nạn do chính phủ tài trợ 
  4. Chưa lĩnh phụ cấp giữ chức ngừng ăn lương do ở nhà trông con
  5. Chưa nhận được chăm sóc của trường công mầm non hoặc trường công được chuẩn hóa.
Chú thích: Hỗ trợ nguồn sinh hoạt cho người thân “ Kinh phí hỗ trợ cho trẻ dưới 2 tuổi” và trợ cấp nuôi dạy trẻ của thành phố Đài Bắc”, theo luật háp không được cùng lĩnh.

Nội dung hỗ trợ:
Thuế thu nhập hỗn hợp trong 1 năm gần đây hạch định mức thuế chưa đạt được 20%: mỗi trẻ nhận 2500 Đài tệ/ tháng
Hộ thu nhập trung bình thấp : mỗi trẻ nhận được 4000 Đài tệ / tháng
Hộ thu nhập thấp: mỗi trẻ nhận được 5000 Đài tệ/ thángPhù hợp với tư cách 1 trong 3 điều khoản, mà là người đứng thứ 3, mỗi trẻ được hỗ trợ phát thêm 1000 Đài tệ/ tháng

Giấy tờ cần chuẩn bị:
Đơn đăng ký
Người làm đơn (Cả bố và mẹ, người giám hộ hoặc người chăm sóc thực tế) và giấy chứng minh của trẻ (ví dụ: bản copy sổ hộ khẩu)
 Bản copy số tài khoản Bưu điện hoặc ngân hàng Fubang Đài Bắc của  người làm đơn
 Người làm đơn nếu không có hộ tịch Đài Loan, là người đại lục hoặc là người nước ngoài xin hãy kèm theo thẻ cư trú hoặc bản hộ chiếu copy

Đơn vị làm giấy tờ
Phòng xã hội văn phòng sở nơi mà trẻ lập hộ tịch
Phúc lợi xã hội cho phụ nữ và nơi gửi trẻ chính phủ thành phố Đài Bắc: 19999 máy lẻ 1624-1625
Thông tin khác xin tham khảo:
  •