Chuyển đến khối nội dung chính

Đăng Ký Kết Hôn

* Trình tự xin phép:
Do đương sự hai bên xin phép giải quyết tại Cơ Quan Sở Đăng Ký Hộ Chính , nơi cư trú . Nhưng nếu đã kết hôn trước ngày 23 tháng 5 năm 2008 hoặc sự việc kết hôn đã có hiệu lực , thì do một trong hai bên đương sự nội đơn đăng ký. Nếu lý do chính đáng mà không thể đích thân đến xin phép giải quyết , thì phải đề xuất giấy ủy quyền của người đó và do Cơ Quan Sở Đăng Ký Hộ Chính phê duyệt xong mới được xin phép giải quyết.(Nếu Giấy uỷ quyền là làm tại nước ngoài thì phải qua Sự Nghiệm Chứng của Văn Phòng kinh tế Làm Việc tại Nước Ngoại)
* Các giấy tờ Cần chuẩn Bị:
◎ Kết Hôn tại Đài Loan :
1、Hộ Khẩu, CMND, Con dấu có tên cá nhân và Giấy thỏa hiệp kết hôn , của công dân Đài Loan .
2、Giấy Chứng CMND và Giấy chứng Nhận Độc Thân qua sự nghiệm chứng của cơ quan đại diện ngọai giao tại Nước Ngoài của Người Nhập Cư Mới .
◎Kết hôn ở Nước Ngoài:
1、Hộ Khẩu , CMND, Con dấu có tên cá nhân , của công dân Đài Loan .
2、Giấy Chứng Nhận Kết Hôn qua Sự Nghiệm Chứng của cơ quan đại diện ngọai giao tại Nước Ngoài, hoặc giấy Chứng nhận ký hôn đã hoàn tất do chính quyền địa phương cấp(hoặc đăng ký kết hôn)bản gốc và bản dịch tiếng Trung
Khi Người Nhập Cư Mới đăng ký kết hôn ,thì cần phải kèm nộp theo tờ khai họ tên tiếng Trung , theo Tên Họ cần phải phù hợp khi sử dụng tại Quốc gia của chúng tôi .
Sau Khi Công Dân Nước Ta xin phép đăng ký kết hôn , thì cần phải kết hợp thay đổi Giấy CMND mới .