Chuyển đến khối nội dung chính
Chính phủ có mở rất nhiều khóa học, có thể giúp bạn học tập được rất
nhiều kỹ năng mới và kiến thức mới, tham khảo dưới đây:
 
D1. Chương trình đào tạo nghề / Kế hoạch đầu tư tài năng công nghiệp (3 năm 70.000) / Khóa đào tạo công nghiệp
https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/List.aspx?uid=1647&pid=13
Cơ quan Phát triển Lao động của Bộ Lao động Đài Loan Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đài Loan
Đường Dây Nóng Dịch Vụ Khách Hàng: 0800-777-888 Fax: 02-77335388
Giờ phục vụ: 24 giờ một ngày, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật


D2. Tìm kiếm việc làm Đài Loan
https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/index/CourseQuery_result.aspx
Cơ quan Phát triển Lao động của Bộ Lao động Đài Loan Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đài Loan
Đường Dây Nóng Dịch Vụ Khách Hàng: 0800-777-888 Fax: 02-77335388
Giờ phục vụ: 24 giờ một ngày, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật


D3. Yêu cầu khóa học đào tạo lao động tại Đài Loan
https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/CourseQuery_step.aspx
Cơ quan Phát triển Lao động của Bộ Lao động Đài Loan Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đài Loan
Đường Dây Nóng Dịch Vụ Khách Hàng: 0800-777-888 Fax: 02-77335388
Giờ phục vụ: 24 giờ một ngày, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật


D4 “Lập nghiệp với hình thức vừa cho nữ giới
https://beboss.wda.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=38
Cơ quan Phát triển Lao động của Bộ Lao động Đài Loan Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đài Loan
Đường Dây Nóng Dịch Vụ Khách Hàng: 0800-777-888 Fax: 02-77335388
Giờ phục vụ: 24 giờ một ngày, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật

 
D5 “ Đài Bắc lập nghiệp”
http://www.startup.taipei/%E7%9F%A5%E8%AD%98%E5%AD%B8%E8%8B%91
Tel:1999#6498,(02)27208889#6498
Thời gian:Lúc 8:30~17:30, vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu

D6 “Dịch vụ lập nghiệp” thành phố Đài Bắc
http://www.startup.taipei/%E8%87%BA%E5%8C%97%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%85%85%E9%9B%BB%E8%AE%9A
Tel(02)27580001

D7 “Kế hoạch lập nghiệp cho phụ nữ” của bộ kinh tế
Tel (02)23686858​
http://woman.sysme.org.tw/Activaty/Visitor/Activaty_List.aspx