Chuyển đến khối nội dung chính

Đăng Ký Ly Hôn

* Trình tự xin phép:
Thỏa Thuận ly Hôn : Cả Hai Bên Cần phải đồng thời đến hiện trường đăng ký , và phải đến Sở Đăng Ký Hộ Tịch tại nơi cư trú để đăng ký mới có hiệu lực pháp lỵ.
Các giấy tờ Cần chuẩn Bị:
1、Giấy tờ kèm theo Hộ Khẩu, thẻ CMND, con Dấu có tên cá nhân hoặc ký tên của hai bên đương sự .
2、Giấy Thỏa Thuận Ly Hôn hoặc Bản Phán Quyết của Tòa Án hay bản Xác Nhận hoặc bản phê duyệt Điều Giải(hoặc Hoà Giải)Ly Hôn của Toà Án , bản góc của nghị định ly hôn .
3、Qui cách ảnh chụp giải quyết theo qui định , 1 tấm ảnh màu chụp nửa thân mặt chính chụp trong 2 năm gần đây của người Ly hôn, và xin cấp(lần đầu ,cấp lại, đổi mới)Thẻ CMND .
4、Thực hiện giải quyết các thủ tục đăng ký, cần đổi thẻ CMND kiểu mới, thời hạn sử lý và các Giấy Tờ cần chuẩn bị , xin thảm khảo qui định về xin cấp (lần đầu,cấp lại, đổi mới)Thẻ CMND.
5、Nếu hai bên ly hôn tại nước ngoài nhưng không thể đích thân đến hiện trường thì có thể uỷ thác , bản Uỷ Quyền Tiếng Nước Ngoài và Dịch Tiếng Trung cần phải qua Sự Nghiệm của cơ quan đại diện ngọai giao tại Nước Ngoài , Cơ Quan đại diện ngọai giao tại Nước Ngoài chỉ nghiệm chứng văn bản tiếng nước ngoài , cần phải dịch thành tiếng Trung và qua Tòa Án hoặc Công Chứng viên Nhân Gian Trú Ngoài nghiệm chứng văn bản tiếng nước ngoài ,còn bản thỏa thuận Ly Hôn của khu Đại Lục phải qua sự nghiệm chứng của Quĩ Hội Hải Cơ(Quĩ Hội Giao Lưu Eo Biển Thuộc Pháp Nhân Tập Đoàn Tài Chính)bản được công chứng phán quyết ly hôn của Khu Đại Lục sau khi qua sự nghiệm chứng của Hội Hải Cơ, Những vẫn phải thông qua xác nhận của Toà Án.