尚未定義

Hội trại cuộc sống năm 2016 dành cho Tân Di dân của khu Vạn Hoa (lớp dành cho học viên nước ngoài)

Hội trại cuộc sống năm 2016 dành cho Tân Di dân của khu Vạn Hoa (lớp dành cho học viên nước ngoài)

UVới mục đích nhằm tăng cường khả năng thích ứng cuộc sống tại Đài Loan cho Tân Di dân. Hội trại lần này, ngoài cung cấp các chương trình như bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ, hướng dẫn thủ tục làm thẻ cư trú – đăng ký hộ tịch, pháp lệnh liên quan đến chính sách hộ tịch v.v. Đơn vị tổ chức còn xây dựng một loạt các chương trình phong phú và đa dạng liên quan đến văn hóa, tìm việc, an toàn trong cuộc sống v.v.

Thời gian tổ chức bắt đầu từ 22 tháng 3 đến 12 tháng 5 (tổng cộng 72 tiếng), chương trình đào tạo tiếng Trung có 17 người tham gia, trong đó có 8 người Việt Nam, 5 người Philippines, 2 người Thái Lan, 1 người Indonesia và 1 người Miến Điện.

Thông qua gần 2 tháng tham gia chương trình đã mang đến cho mọi người những kỷ niệm tốt đẹp và có thể hỗ trợ họ nhanh chóng hòa nhập vào môi trường và xã hội Đài Loan.

學員開心留影