Chuyển đến khối nội dung chính

Đăng Ký Khai Sinh

* Trình tự xin phép:
1、Sinh trẻ tại Trong Nước : Do cha , Mẹ , Ông Nội, Bà Nội, Hộ Trưởng, Người đồng cư trú ,hoặc Người phụ dưỡng đến Sở Đăng Ký Hộ Tịch tại nơi cư trú để đăng ký.
2、Sinh trẻ ở Nước Ngoài : Người giữ giấy phép định cư ( Theo quy định xuất , nhập cảnh và luật di dân của Cục Xuất Nhập Cảnh thuộc Bộ Nội Vụ Và sở Di Dân giải quyết)do Hộ Trưởng hoặc Người Đại Diện theo luật Định đến Sở Đăng Ký Hộ Tịch tại nơi cư trú để nộp đơn đăng ký nhập Hộ Khẩu lần đầu.
3、Nếu Không Thể Đích Thân đến Xin Phép : Có thể đề xuất Giấy Ủy Quyền để xin phép giải quyết (Giấy Ủy Quyền nếu làm tại nước ngoại, thì phải qua Sự Nghiệm Chứng của cơ quan đại diện ngọai giao tại nước ngoài)
* Các giấy tờ cần chuẩn Bị:
1 . Sinh trẻ tại Trong Nước: Hộ Khẩu, Giấy CMND của người nộp đơn xin, Con dấu có tên cá nhân, giấy khai sinh, giấy Họ và Tên của trẻ.
2. Sinh trẻ ở Nước Ngoài : Hộ khẩu và nơi cư trú xin đăng ký cấp nhập hộ tịch cho trẻ lần đầu , Hộ Trưởng hoặc Người Đại Diện theo luật Định cần xuất trình Giấy CMND, Con dấu có tên cá nhân, và thẻ định cư .
3 .Nếu Không Thể Đích Thân đến Xin Phép : Có thể đề xuất Giấy Ủy Quyền để xin phép giải quyết (Giấy Ủy Quyền nếu làm tại nước ngoại, thì phải qua Sự Nghiệm Chứng của cơ quan đại diện ngọai giao tại nước ngoài)