Chuyển đến khối nội dung chính

Với mục đích tăng cường công tác phòng dịch cho người lao động nhập cư, đề nghị người sử dụng lao động khuyến khích lao động nhập cư tiêm mũi vaccine nhắc lại. (C/9-2)

Theo số liệu thống kê về việc tiêm phòng của lao động nhập cư, do Sở Kiểm soát Dịch bệnh – Bộ Y tế và Phúc lợi cung cấp. Tính đến ngày 16/8/2022, tỉ lệ tiêm phòng của lao động nhập cư là: mũi 1 đạt 95.8%, mũi 2 đạt 94%, mũi nhắc lại đạt 73.7%.Xét thấy việc lao động nhập cư chưa tiêm phòng mũi nhắc lại vẫn tiềm ẩn những nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Cũng theo thống kế, số lao động đủ điều kiện để tiêm mũi nhắc lại là 554.363 người, trong đó có 112.199 người đủ điều kiện nhưng chưa tiêm mũi này. Để tăng cường phòng dịch cho người lao động nhập cư, tránh lây nhiễm chéo, đề nghị các cơ quan dịch vụ việc làm tư nhân và chủ sử dụng, khuyến khích và hỗ trợ người lao động nhập cư được họ tuyển dụng, nhanh chóng tiêm phòng mũi nhắc lại để nâng cao tỉ lệ tiêm chủng của lao động nhập cư.