Chuyển đến khối nội dung chính

Cục quản lý xuất nhập cảnh cập nhật các loại bảng biểu danh sách hạn chế người đến Đài Loan (C/9-8)

Danh sách hạn chế nhập cảnh vào Đài Loan của nhiều người khác nhau từ Cục quản lý xuất nhập cảnh. Để biết chi tiết, vui lòng kiểm tra trang web của Cục quản lý xuất nhập cảnh.