Chuyển đến khối nội dung chính

Vứt bỏ khẩu trang bừa bãi phạt 3600 Đài tệ, mức phạt cao nhất 6000 Đài tệ (4-4)

Vứt bỏ khẩu trang bừa bãi phạt 3600 Đài tệ, mức phạt cao nhất 6000 Đài tệ
 

Nội dung bức ảnh : 

Vứt bỏ khẩu trang bừa bãi phạt 3600 Đài tệ. mức phạt cao nhất 6000 Đài tệ. 

Bí quyết vứt bỏ khẩu trang đúng cách :

  1. (Người bình thường) Hãy gấp gọn khẩu trang từ mặt trong ra mặt ngoài. 

  2.  (Người tự kiểm tra dịch tại nhà) Hãy gấp gọn khẩu trang từ mặt ngoài vào mặt trong.

  3. Vứt bỏ khẩu trang vào thùng rác. 

  4.  Dùng xà phòng hoặc sữa rửa tay rửa sạch đôi tay.