Chuyển đến khối nội dung chính

Khu vui chơi trẻ em tại công viên Đài Bắc mở cửa sử dụng vào ngày 1/10 (C/10-1)

Lưu ý khi sử dụng:
1. Thực hiện hệ thống liên kết tên thực
2. Đeo khẩu trang trong suốt hành trình
3. Giữ khoảng cách an toàn hơn 1 mét ở ngoài trời
4. Rửa tay và khử trùng trước và sau khi vào chơi trong khu vui chơi
5. Khu vui chơi của trẻ em sẽ được khử trùng một ngày một lần
6. Nếu có dấu hiệu xuất hiện ca nhiễm bệnh, khu vui chơi trong công viên này sẽ bị tạm dừng sử dụng trong 3 ngày và thực hiện việc khử trùng