Chuyển đến khối nội dung chính

Bắt đầu từ ngày 25 tháng 7, nới lỏng quy định dành cho người nước ngoài là tình nguyện viện, người truyền giáo, nghiên cứu học tập (giáo lý tôn giáo),thực tập, trao đổi quốc tế hoặc những người làm việc trong kỳ nghỉ (thanh niên giao lưu) đăng ký nhập cảnh (C/7-2)

Vào ngày 19, Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương đã cho biết. Xét thấy 
chính sách biên giới quốc tế đang dần nới lỏng, để có thể cân bằng công tác 
phòng chống dịch, nhưng vẫn có thể thúc đẩy các hoạt động kinh tế, xã hội và giao lưu quốc tế cần thiết. Sau khi đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh 
trong nước, năng lực phòng chống dịch bệnh và y tế, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 7 năm 2022, nới lỏng cho phép ngườinước ngoài là tình nguyện viện, người truyền giáo, nghiên cứu học tập (giáo lý 
tôn giáo), thực tập, trao đổi quốc tế hoặc những người làm việc trong kỳ nghỉ 
(thanh niên giao lưu) … đăng ký xin cấp thị thực nhập cảnh đặc biệt để vào 
Đài Loan. Trước khi dịch bệnh xảy ra, hằng năm có khoảng hơn 10 nghìn ngườithuộc những diện nêu trên nhập cảnh vào Đài Loan.
Trung tâm chỉ huy giải thích, trong những diện nêu trên, nhóm những người làm việc trong kỳ nghỉ (thanh niên giao lưu), về cơ bản sẽ dựa trên các thỏa thuận 
được ký với nước ngoài. Mục đích của các thỏa thuận là khuyến khích sự giao 
lưu thanh niên giữa hai nước. Hơn nữa mỗi người chỉ được phép đăng ký một 
lần trong đời. Hiện tại hầu hết các quốc gia có ký hiệp ước đều đã mở cửa cho thanh niên Đài Loan đăng ký nhập cảnh. Trên nguyên tắc bình đẳng giữa hai 
bên, vì thế cũng sẽ mở cửa cho những người thuộc diện này.
Trung tâm chỉ huy nhấn mạnh, chiến lược mở cửa biên giới cần được thực hiện dần từng bước. Trung tâm sẽ xem xét và điều chỉnh chính sách mở cửa theo đợt vào bất cứ lúc nào tùy theo diễn biến của tình hình dịch bệnh. Ngoài ra, cũng xin nhắc người dân nhanh chóng hoàn thành việc tiêm chủng, tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân, phối hợp với các quy tắc phòng chống/ kiểm 
dịch để duy trì an toàn cho cộng đồng trong nước.