Chuyển đến khối nội dung chính

Phòng dịch đúng cách không thể thiếu cùng nhau làm sạch môi trường – Bằng nhiều ngôn ngữ (4-9)

Cùng nhau phòng chống dịch đúng cách và hiệu quả

  • Đeo khẩu trang đúng cách
  • Rửa tay đúng cách
  • Vệ sinh môi trường xung quanh bạn