Chuyển đến khối nội dung chính

Xin hãy xem bác sĩ Zhang Shang Chun hướng dẫn cách đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay qua video clip (2-2)

Khi nào cần phải đeo khẩu trang?

Thường xuyên rửa tay là rất quan trọng!

[Xin hãy chia sẻ trang web] https://youtu.be/gHc9WcEKWX4

💡Mời mọi người gia nhập LINE@là trang riêng của Cục quản lý dịch bệnh “Nhà quản lý dịch bệnh”, sẽ nhận được các thông tin mới nhất phòng tránh dịch bệnh https://page.line.me/vqv2007o
 

Nhắc nhở các bạn những người dân trong thành phố, khẩu trang đủ dùng là được, không được tích trữ hàng nhé!
⚠️Nếu phát hiện giá cả khẩu trang không hợp lý, xin hãy gọi đường dây dịch vụ dành cho người tiêu dùng ☎️1950báo cáo.