Chuyển đến khối nội dung chính

11 viện y tế ở thành phố Đài Bắc đã mở dịch vụ "Phòng khám cấp cứu phòng dịch", phục vụ cho người dân theo một hệ thống làm xét nghiệm nhanh, khám bệnh và nhận thuốc! "Phòng khám cấp cứu dương tính xét nghiệm nhanh" của khu kỹ thuật Beitou, Shilin cũng đã chính thức thực hiện từ ngày 5/4, các bạn vui lòng đặt lịch hẹn trước khi đến lấy xét nghiệm để rút ngắn thời gian chờ đợi nhé! (C/5-5)

11 viện y tế ở thành phố Đài Bắc đã mở dịch vụ "Phòng khám cấp cứu phòng dịch", phục vụ cho người dân theo một hệ thống làm xét nghiệm nhanh, khám bệnh và nhận thuốc! "Phòng khám cấp cứu dương tính xét nghiệm nhanh" của khu kỹ thuật Beitou, Shilin cũng đã chính thức thực hiện từ ngày 5/4, các bạn vui lòng đặt lịch hẹn trước khi đến lấy xét nghiệm để rút ngắn thời gian chờ đợi nhé!