Chuyển đến khối nội dung chính

Từ bây giờ trở đi, các chợ, siêu thị và các cửa hàng của Thành phố Đài Bắc sẽ áp dụng mua hàng phân luồng theo thẻ căn cước cuối cùng có số lẻ và số chẵn!


Kể từ bây giờ, các chợ, siêu thị và cửa hàng của Thành phố Đài Bắc sẽ áp dụng mua hàng phân luồng theo thẻ căn cước cuối cùng có số lẻ và số chẵn,
Tự giác phân luồng từ thứ hai đến thứ sáu, phân luồng bắt buộc vào thứ bảy và chủ nhật!
* Nhắc nhở: Không có CMND thì dùng thẻ cư trú, không có thẻ cư trú thì có thể dùng số hộ chiếu nhé!
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng bấm vào đây: https://bit.ly/35603m5