Chuyển đến khối nội dung chính

Ưu tiên phòng dịch, thẻ cư trú của những người nước ngoài, tự động kéo dài thời gian, những người hết hạn thẻ cư trú không cần phải đến trạm làm gia hạn.

Kể từ ngày 15/5/2021 trở đi , suy xét đến tình hình dịch bệnh trong nước cảnh báo nâng lên cấp độ 3, để giảm bớt số lượng người di chuyển, kể từ ngày này, đối với những người nước ngoài có thẻ cư trú đến hạn, v iệc gia hạn tự động thời hạn thực hiện là 30 ngày, không hạn chế số lần, từ thời hạn thực hiện đến 30 ngày kể từ ngày hạ tiêu chuẩn cảnh báo dịch xuống cấp độ 2.
Ngoài ra, đối với những người nước ngoài ban đầu được phép gia hạn thời gian rời khỏi Đài Loan và thời hạn lưu trú sắp hết hạn, vui lòng hoãn việc gia hạn lưu trú tại các trạm dịch vụ của sở di dân, đợi cho đến khi tình hình dịch bệnh giảm bớt. Tiêu chuẩn cảnh báo dịch bệnh giảm xuống cấp độ 2 trong vòng 10 ngày, thì có thể đến trạm dịch vụ để đăng ký bù lại gia hạn cư trú.
Để biết thêm  thông tin chi tiết xem qua trang web của sở di dân: (https://www.immigration.gov.tw/5385/5388/7181/7184/)hoặc các trạm phục vụ hỏi tư vấn hoặc các đội xuất nhập cảnh