尚未定義

Thông báo phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán - Để ngăn chặn dịch bệnh virus corona mới (2019-nCoV) lan rộng, các biện pháp phòng chống dịch bệnh và công tác liên quan phòng chống dịch bệnh của chính phủ thành phố Đài Bắc đã lập tức khởi động(1-1)

Nếu phát hiện thấy tình trạng sốt hoặc có vấn đề đường hô hấp, xin hãy lập tức đi khám bệnh, đồng thời làm tốt phương pháp cá nhân cách ly như đeo khẩu trang, luôn rửa tay.
 

Bảo vệ mình, bảo vệ mọi người, xin hãy tuân thủ các nguyên tắc dưới đây:

1.Đeo khẩu trang y tế đúng cách
2.Xác định thời gian rửa tay đúng cách
3.ránh ăn thịt sống hoặc trứng sống
4.Tránh đến các nơi có lượng người đông đúc như bệnh viện hoặc chợ v.v...
5.Tránh đi đến Vũ Hán Trung Quốc hoặc những vùng gặp nạn
 

 
Trang web của sở quản chế dịch bệnh - tuyên truyền văn bản giáo dục y tế
(https://www.cdc.gov.tw/Advocacy/SubIndex/2xHloQ6fXNagOKPnayrjgQ?diseaseId=N6XvFa1YP9CXYdB0kNSA9A&tab=3)、Q&A(https://www.cdc.gov.tw/Category/QAPage/B5ttQxRgFUZlRFPS1dRliw)。
 

Nếu muốn tư vấn thông tin tình hình dịch bệnh có liên quan, có thể gọi đường dây chuyên tuyến phòng dịch của sở quản dịch 1922, hoặc đường dây nóng phòng dịch của cục y tế chính phủ thành phố 02-2375-3782


Trang web của sở quản chế dịch bệnh

Trang web của sở quản chế dịch bệnh

Trang web của sở quản chế dịch bệnh