Chuyển đến khối nội dung chính

Sắp bắt đầu tiêm vắc-xin cho trẻ từ 6-12 tuổi, Bệnh viện liên kết thành phố Đài Bắc cung cấp dịch vụ phòng khám tiêm vắc-xin cho trẻ em, để đối phó với các triệu chứng có thể xảy ra sau khi tiêm. (C/5-4)

Sắp bắt đầu tiêm vắc-xin cho trẻ từ 6-12 tuổi, Bệnh viện liên kết thành phố Đài Bắc cung cấp dịch vụ phòng khám tiêm vắc-xin cho trẻ em, để đối phó với các triệu chứng có thể xảy ra sau khi tiêm.