Chuyển đến khối nội dung chính

Cảnh báo biến chủng Delta Toàn Thành phố Đài Bắc đang hết sức chuẩn bị đầy đủ (C/9-4)

1. Kích hoạt nhân lực chuẩn bị ứng phó tình hình dịch bệnh
2. Khối lượng vận chuyển của taxi chống dịch ban đầu là 100 chiếc, nhưng sau đó đã chuẩn bị hỗ trơợ lên 200 chiếc.
3.Phòng bệnh chuyên dùng từ 372 giường, trong 2 ngày có thể lên 700 giường, trong 7 ngày lên 1421 giường.
4. Tăng dần số lượng khách sạn phòng dịch, tùy theo tình hình dịch bệnh mà bổ sung tăng dần lên.
5.Xin mọi người cố gắng mua về nhà ăn, giảm bớt ăn tại nhà hàng và giảm tụ tập