Chuyển đến khối nội dung chính

Kế hoạch tiêm chủng tại khuôn viên Đài Bắc (C/9-3)

1. Kế hoạch tiêm chủng tại khuôn viên Đài Bắc: 166 trường trung học dạy nghề ở Đài Bắc, các trường trung học cơ sở và 37 bệnh viện và phòng khám hợp đồng trong 7 cơ sở của Bệnh viện Thống nhất Đài Bắc (với khả năng xử lý sơ cứu và sơ tán khẩn cấp và nhân lực y tế, 1 bác sĩ +3 nhân viên điều dưỡng là một nhóm, nhân lực khác cần bố trí 4 ~ 10 người)
2. Giai đoạn lập kế hoạch tiêm chủng
(1) Mục tiêu tiêm chủng: việc tiêm chủng sẽ được hoàn thành trong vòng 2 tuần sau khi có vắc xin
(2) Thời gian tiêm phòng: 22/9 đến 6/10/2021
(3) Lịch tiêm chủng: thực hiện theo hai giai đoạn
Giai đoạn đầu (22/9 – 29/9): Trung học phổ thông / trung học dạy nghề, cao đẳng năm 1-3
Giai đoạn hai ( 30/9 – 6/10): Trung học cơ sở
(Lịch học do nhà trường và cơ sở y tế hợp đồng phối hợp thực hiện)