Chuyển đến khối nội dung chính

Bắt đầu từ ngày 12/9, khôi phục chính sách miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Úc, Châu Âu và các đồng minh ngoại giao (C/9-1)

Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương (CECC) ngày 5 cho biết, nhằm đáp ứngnhu cầu hòa nhập quốc tế, bên cạnh đó vẫn có thể đảm bảo công tác phòng 
dịch và thúc đẩy hoạt động kinh tế xã hội. Bắt đầu từ ngày 12/9/2022, khôi 
phục chính sách miễnthị thực nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ, Canada, New 
Zealand, Úc, Châu Âu và các đồng minh ngoại giao.

Trung tâm Chỉ huy cho biết, trước tình hình hầu các nước trên thế giới đã mở 
cửa biên giới và khôi phục lại các biện pháp kiểm soát biên giới như thời điểm trước đại dịch. Ngoài ra, để cân bằng những nhu cầu về công tác phòng dịch, 
thúc đầy các hoạt động công tác xã hội và giao lưu quốc tế. Thông qua đánh 
giá toàn diện, Trung tâm công bố, cùng với việc tiếp tục kiểm soát số lượng 
người nhập cảnh, tính cả đến công tác phòng dịch và khả năng khống chế dịch, bắt đầu từ ngày 12/9/2022 khôi phục lại chính sách chính sách miễn thị thực 
nhập cảnh vào Đài Loan cho công dân Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Úc, ChâuÂu và các đồng minh ngoại giao. 

Trung tâm Chỉ huy cũng nhấn mạnh, các biện pháp kiểm soát biên giới và biện pháp phòng chống dịch bệnh nói trên, sẽ được điều chỉnh liên trục tùy theo diễn biến của đại dịch. Trung tâm kêu gọi các du khách đến Đài Loan tuân thủ các 
biện pháp kiểm dịch và phòng dịch trong 「3 ngày cách ly và 4 ngày tự theo 
dõi sức khỏe tại nơi cư trú」để cùng duy trì sự an toàn cho công đồng trong 
nước.