Chuyển đến khối nội dung chính

Giữ khoảng cách giao lưu xã hội(4-10)

Giãn cách xã hội

Nội dung bức ảnh : 

Giữ khoảng cách với người khác khi giao tiếp

Bên ngoài Từ 1 mét trở lên

Trong phòngTừ 1.5 mét trở lên 

Nếu bạn không giữ được khoảng cách với người khác khi giao tiếp, thì nên đeo khẩu trang đúng cách 

Nếu bạn cảm thấy trong người không khỏe,hãy đeo khẩu trang và nhanh chóng đi khám bác sĩ, thông báo rõ với bác sĩ về tiền sử du lịch, nghề nghiệp của bạn, tiền sử tiếp xúc và tụ tập chỗ đông người (TOCC) °

Tôn trọng người khác tự bảo vệ mình