Chuyển đến khối nội dung chính

Hướng dẫn tạm nghỉ học mang tính dự phòng nếu có ca nhiễm Delta biến thể xuất hiện trong trường học ở thành phố Đài Bắc (C/9-5)

1. Nếu có một ca nhiễm được xác nhận trong trường học tại thành phố Đài Bắc, hướng dẫn về việc tạm nghỉ học mang tính dự phòng khi có ca nhiễm Delta biến thể:
(1) Nếu xác nhận có ca nhiễm bị nghi là nhiễm virus Delta giữa giáo viên và học sinh của trường, thì trên nguyên tắc toàn trường sẽ thực hiện tạm nghỉ học trong 14 ngày khi xuất hiện 1 ca nhiễm, nhưng vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng căn cứ trên kết quả điều tra tình hình dịch.
(2) Nhà trường cần hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh liên quan, và tiến hành báo cáo ngay về an toàn trường học trong vòng 4 giờ, thông báo cho giám sát thanh tra và bộ phận phụ trách.
(3) Tiến hành khử trùng toàn trường.
(4) Nguyên tắc bắt đầu cách ly tại nhà trong 14 ngày cho giáo viên và học sinh của lớp xuất hiện ca nhiễm.

2. Hướng dẫn tạm nghỉ học mang tính phòng tránh biến thể vi rút Delta, nếu có người tiếp xúc các ca nhiễm được xác nhận tại trường học thành phố Đài Bắc.
(1) Thông qua điều chỉnh của cơ quan y tế, đối với "Thông báo cách ly tại nhà" sẽ được thông báo cho những người được xác định là tiếp xúc với các ca nhiễm.
(2) Nhà trường có các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm nguy hiểm cao như cách ly tại nhà hoặc không rõ nguồn lây nhiễm, sau khi được sự chấp thuận của Phòng Giáo dục, lớp học đó sẽ bắt đầu tạm nghỉ học mang tính phòng tránh từ 1 đến 5 ngày; nếu là nhà trẻ thì cả lớp mẫu giáo sẽ bắt đầu tạm nghỉ học mang tính phòng tránh từ 1 đến 5 ngày.
(3) Lớp học này sẽ áp dụng hình thức học trực tuyến từ xa
(4) Phòng Giáo dục cũng có thể yêu cầu chính quyền thành phố đồng ý bắt đầu tạm nghỉ học phòng tránh tùy thuộc vào những thông báo thay đổi của tình hình dịch bệnh
(5) Việc cách ly tại nhà mang tính phòng tránh sẽ được tạm nghỉ học. So sánh những học sinh F2 đã tiếp xúc với vi rút DELTA và nếu kết quả xét nghiệm âm tính sau 5 ngày sẽ được giải tỏa cách ly.