尚未定義

Văn phòng cộng đồng Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc - Lễ báo cáo kết quả học tập lớp ghép vải dành cho người nhập cư

Văn phòng cộng đồng Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc - Lễ báo cáo kết quả học tập lớp ghép vải dành cho người nhập cư

Thời gian học 13 tiết với 39 giờ đồng hồ. Lớp học do cô giáo Wang Lamei và Chen Qiuping hướng dẫn học viên hoàn thành các tác phẩm như lớp bọc hộp đựng giấy ăn. Cô giáo Vương tập hợp các tác phẩm có hình chú Gấu giơ ngón tay cái, biểu tượng của Thế vận hội Thế giới từ các học viên, sau đó ghép lại thành một tấm vải ghép lớn, qua đó bày tỏ sự khích lệ đối với Thế vận hội. Các cô giáo nhiệt tình giảng dạy từng bước, học viên chăm chỉ học tập và hoàn thành tác phẩm ghép vải của chính mình. Lớp học giúp cho người nhập cư thông qua các phương thức khác nhau để thể hiện nền văn hóa và nghệ thuật đa sắc, bồi dưỡng sở trường thứ 2 cho bản thân.
Ngày 13/7, lớp học tổ chức Lễ báo cáo kết quả học tập và phát chứng nhận. Trong tổng số 25 học viên, 14 học viên đi học đầy đủ, số còn lại đạt 1/2 số tiết học (18 tiếng đồng hồ).

Trưng bày túi tote bằng vải ghép.

Showcasing a patchwork tote bag

Trưng bày giầy Buchan bằng vải ghép.

Showcasing Birkenstock-styled patchwork shoes

Trưng bày tranh ghép chú Gấu Thế vận hội

Showcasing Summer Universiade mascot Bravo the Bear patchwork