尚未定義
Số hiệu主題上版日期
1Giữ khoảng cách giao lưu xã hội(4-10)2020-04-27
2Phòng dịch đúng cách không thể thiếu cùng nhau làm sạch môi trường – Bằng nhiều ngôn ngữ (4-9)2020-04-20
3Một tờ tranh đưa bạn nhận biết về sự nghiêm trọng nhiễm Covid-19 – Bằng nhiều bản ngôn ngữ (Viêm phổi Vũ Hán)(4-8)2020-04-20
4Một ngày kiểm dịch chăm sóc tại nhà của thành phố Đài Bắc (4-7)2020-04-17
5Phòng dịch trong khu cộng đồng Đài Bắc dấy động lên (4-6)2020-04-17
6Đo thân nhiệt toàn diện, đeo khẩu trang khi đi xe(4-3)2020-04-10
7Chính phủ thành phố Đài Bắc từ ngày 8 / 4 đã nâng cao quản chế Từ lầu 4 trở lên không mở cửa!(4-5)2020-04-08
8Vứt bỏ khẩu trang bừa bãi phạt 3600 Đài tệ, mức phạt cao nhất 6000 Đài tệ (4-4)2020-04-08
9Từ ngày 9 tháng 4 trở đi, tất cả các trạm phục vụ hành chính cho nhân dân trực thuộc chính phủ thành phố, sẽ thực hiện phương pháp tăng cường phòng dịch đồng loạt đeo khẩu trang khi vào văn phòng chính phủ thành phố làm việc. (4-2)2020-04-07
10Khi đi các phương tiện giao thông đại chúng bắt buộc phải đeo khẩu trang, khuyên mà không nghe sẽ bị phạt từ 3000 Đài tệ đến 15000 Đài tệ (4-1) 2020-04-07
11Bác sĩ Trương Thượng Thuần – Dạy làm thế nào đeo khẩu trang đúng cách bằng các bản ngôn ngữ (Tiếng Anh, tiếng Inđônêxia, Thái Lan, Tiếng Việt, tiếng Malaysia, tiếng Phi-lip-pin) (3-1)2020-03-17
12Phương pháp dự phòng viêm phổi Vũ Hán (2-4)2020-02-06
13Phòng chống bị nhiễm dịch siêu vi viêm phổi nghiêm trọng (bệnh viêm phổi Vũ Hán)(2-1)2020-02-04
14Từ ngày 2/2trở đi, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc bị liệt vào khu vực lây nhiễm cấp hai (2-3)2020-02-04
15Xin hãy xem bác sĩ Zhang Shang Chun hướng dẫn cách đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay qua video clip (2-2)2020-02-04
16Thông báo phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán - Để ngăn chặn dịch bệnh virus corona mới (2019-nCoV) lan rộng, các biện pháp phòng chống dịch bệnh và công tác liên quan phòng chống dịch bệnh của chính phủ thành phố Đài Bắc đã lập tức khởi động(1-1)2020-01-31