Chuyển đến khối nội dung chính

Thông tin về Thi bằng cấp Xe ôto và Gắn Máy.

 

I.Địa điểm thụ lý hồ sơ và thi lấy bằng cấp lái xe của TP Đài Bắc

  •  

■Xe buýt Trực tuyến: 288
Tên Trạm : Trạm giám sát Sĩ Lâm

map

 

Địa Chỉ : No.80, Sec. 5, Chengde Rd., Shilin Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Địa Thoại : 02-27630155 chuyển số 718 /719

Hướng dẫn giao thông:

Từ Nhà Ga Đài Bắc đi tàu điện ngầm Tuyến Dan Shui

(1)Đến Trạm Tàu Điện Ngầm- Shilin, Chuyển sang ngồi xe Buýt số 255 tuyến xanh hoặc xe buýt số 620 đến đến Trạm giám sát Sĩ Lâm ( Trạm xuống xe Buýt : Trạm giám sát Sĩ Lâm )

Đến Trạm Tàu Điện Ngầm- Shipai, chuyển sang ngồi xe Buýt số 288 hoặc xe buýt số 620 (Hướng về đường Wu Xing) thì tới có thể tới : [Trạm giám sát Sĩ Lâm][Trước cửa Trạm]

II.
Thời Gian ghi danh Thi lấy bằng cấp

Loại Xe

Thời gian ghi danh

Chú ý

Xe gắn mắy Bình thường cỡ nhẹ
(thi lý thuyết kiểm tra)

Từ thứ hai đến thứ Sáu

Buổi sáng 09: 00 ~ 13: 00 ( Hạn nộp hồ sơ đến 12: 20)

Buổi chiều 13: 30 ~ 17: 30 (Hạn nộp hồ sơ đến 16: 50)

 

Xe Gắn Máy bình thường cỡ nặng.

Từ thứ hai đến thứ Sáu

Buổi sáng 09: 00 ~ 13: 00 ( Hạn nộp hồ sơ đến 12: 20)

Buổi chiều 13: 30 ~ 17: 30 (Hạn nộp hồ sơ đến 16: 50)
[Ghi Chú]:

  1. Khóa trình[Trung Tâm Lái Xe AN Toàn]được tổ chức vào mỗi tuần chiều Thứ Tư cho nên [Ngưng Thi Lái Trên Đường Phố]

 

3. Nếu như cần tham gia thi lái trên đường phố vào buổi sáng , thì phải hoàn tất các thủ tục đăng ký trước 12:20 giờ .

 

Mỗi tuần thứ hai đến Thứ Sáu

Buổi sáng 09: 00 ~ 13: 00

Buổi chiều : 13:30~14:00

Mở địa điểm cung cấp cho sự luyện tập về Thi Lái trên đường phố, Cần phải tự chuẩn bị Xe Gắn Máy bình thường cỡ nặng, Mũ An toàn và CMND
[Ghi Chú]:

  1. Khóa trình[Trung Tâm Lái Xe An Toàn]được tổ chức vào mỗi tuần chiều Thứ Tư cho nên, [Ngưng luyện tập]

 

Xe Hơi bình thường cỡ nhỏ

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Buổi sáng 09: 00 ~ 13: 00 ( Hạn nộp hồ sơ đến 12: 20)

Buổi chiều 13: 30 ~ 17: 30 (Hạn nộp hồ sơ đến 16: 50)

[Ghi Chú]:

  1. Mỗi tuần sáng thứ hai không có cuộc Thi Lái trên đường phố

 

2. Khóa trình[Trung Tâm Lái Xe AN Toàn]được tổ chức vào mỗi tuần chiều Thứ Tư cho nên [Ngưng Thi Lái Trên Đường Phố]

  1. 3. Nếu như cần tham gia thi lái trên đường phố vào buổi sáng , thì phải hoàn tất các thủ tục đăng ký trước 12:20 giờ .

 

 

Mỗi tuần sáng thứ Hai chỉ dành riêng Xe kết Nối thi lái trên đường phố.

 

  • III. Thi mô phỏng trực tuyến đa ngôn ngữ để lấy Bằng Cấp Xe Hơi và Gắn Máy

1. Thi lý thuyết ,có thể tải xuống và in từ trang web Sở giám sát Khu TP Đài Bắc (https://tpcmv.thb.gov.tw) Trang Chủ/ Phục Vụ Tiện Dân/Kho Đề Mục Thi Lấy Bằng Lái, gồm có 8 thứ tiếng Trung Quốc, Nhật Bản,Anh, Việt Nam,Indonesia,Thái Lan và Miến Điện v.v.

2. Trong trang web Thi mô phỏng , nêu trên Trang Chủ/ Phục Vụ Tiện Dân/ các đề mục thi mô phỏng trắc nghiệm Thi Lấy Bằng Lái , cung cấp hệ thống mô phỏng trực tuyến đề mục thi bằng tiếng Trung Quốc, Nhật Bản,Anh, Việt Nam,Indonesia,Thái Lan và Miến Điện để luyện tập.

3. Tại bên Cạnh quầy Phục vụ củaTrạm giám sát Sĩ Lâm có cung cấp máy mô phỏng thi lý thuyết để luyện tập và quen thuộc với các phím hoạt động.