Chuyển đến khối nội dung chính

Taipei Mạng học tập kỹ thuật số E

「Tạipei E lớn」là Mạng lưới học tập do Chính Quyền TP Đi Bắc tổ chức, đã bắt đầu khai điểm trang web này vào tháng 8 năm 2001 đầu, đây là sự sáng kiến kỹ thuật công nghệ mạng lưới kỹ thuật số của Cơ Quan Công , để cung cấp cho các công chức quốc gia và công chúng về phục vụ có chất lượng cao và tiện lợi của một mô trường học tập suốt đời . Loại Sách Giáo Khoa của Mạng Lưới Học Tập này phong phú, các dịch vụ phục vụ học tập,không ngưng sáng kiến, cho đến nay đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu về mạng lưới học tập kỹ thuật số có tính chỉ tiêu về phục vụ học tập trong nước.

Hướng dẫn thao tác về「Tạipei E lớn」

「Tạipei E lớn」 cung cấp tính năng 「trực tiếp xem」.vì vậy bạn không cần gia nhập thành viên là có thể bắt đầu các lớp học.

Phương thức thao tác:
1.Trước tiên, tìm các khóa học bạn muốn đọc, nhấp 『Miễn Thành viên có thể trực tiếp xem』

e_01
2.Bấm vào nút "OK" để tiếp tục, khóa trình sẽ được mở ra trong cửa sổ mớie_02

3.Nhấp「Bắt đầu lớp học」e_03

4.Bạn có thể bấm vào menu trái, chuyển đổi mục bạn muốn xem


e_04


5.Khi khóa học xem xong, hãy nhấp vào góc trên bên phải 「kết thúc khóa trình」để tắt màn hìnhe_05

6.Bạn có thể lặp lại hành động trên, xem các khóa học khác

※, Nếu bạn yêu thích khóa trình「Tạipei E lớn」, đón chào ban gia nhập thành viên.

1.Chọn các khóa học nhiều hơn.

2.Gia nhập thành viên có thể có thể ghi lại thông tin lớp học và tình hình học tập vủa bạn.

3.Gia nhập thành viên bạn có thề tham gia các hoạt động Hao Kang của「Tạipei E lớn」.

4.Gia nhập thành viên có thể nhận được thông tin và hoạt động của「Tạipei E lớn」.

5.Nếu bạn là cán bộ công chức, viên chức, Gia nhập thành viên được nhận Số Chứng Nhận Số Giờ Học Tập Suốt Đời.