Chuyển đến khối nội dung chính
Số hiệuTiêu đềNgày tháng
1Du lịch “nhảy đảo” trong vòng một nốt nhạc – Hoạt động giới thiệu văn hóa đa sắc tháng 8 tại Hội quán Tân Di dân Sỹ Lâm (7-15)2022-08-02
2「Lớp đào tạo về lĩnh vực khoa học thông tin dành cho thế hệ thứ 2 Tân Di dân và con em gia đình có hoàn cảnh khó khăn」năm 2022 (7-14)2022-08-02
3Lớp học vi tính miễn phí dành cho Tân Di dân năm 2022 (7-13)2022-08-02
4「Cùng học tiếng Đài」- lớp học dành cho Tân Di dân năm 2022 (7-12)2022-07-28
5Số hóa thủ tục hành chính của Phòng Hộ khẩu thành phố Đài Bắc (7-11)2022-07-28
6Lớp học「Trưởng thành trong cuộc sống Tân Di dân và tìm hiểu cách rang cà phê」năm 2022 (7-10)2022-07-25
7Thông tin khóa học 「Hội thảo việc làm cho Tân Di dân」trong「Kế hoạch dịch vụ xúc tiến việc làm Tân Di dân」năm 2022 (7-9)2022-07-22
8「Toạ đàm bác sỹ - những điều cần biết sớm về sức khỏe phụ nữ」do Trung tâm Phục vụ Gia đình và Phụ nữ Tân Di dân tổ chức trong năm 2022 (7-8)2022-07-18
9Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi Kế hoạch hành động 「Đa văn hoá – Sáng tạo cuộc sống vui khỏe」đến ngày 25 tháng 7 năm 2022 (7-7)2022-07-18
10Chiêu sinh tình nguyện viên “Hội chợ triển lãm thành phố Đài Bắc năm 2022” (7-5)2022-07-11
11Phát hiện thấy cảm động mới – Triển lãm sáng tác tranh con cái tan di dân (7-4)2022-07-08
12"Hội thoại tiếng Anh cho tân di dân - Nói một cách dễ dàng" (7-3)2022-07-08
13“Khóa học tiếng Anh du lịch dành cho tân di dân” năm 2022 (7-2)2022-07-08
14Xin mời đăng ký lớp học hè bóng đá dành cho trẻ năm 2022 (7-6)2022-07-07
15Thông báo danh sách trúng tuyển lớp học trại hè đào tạo dành cho thế hệ thứ hai (7-1)2022-07-05
16Hội chợ triển lãm thành phố Đài Bắc năm 2022 (6-14) 2022-07-01
17Thông tin về khóa học "Tập thể ủng hộ tân di dân ở thành phố Đài Bắc" (6-13)2022-06-28
18Thông tin khóa học "Du lịch Hồng Kông qua trực tuyến" (6-12)2022-06-28
19Tình yêu là vô tận, đời đời nhớ thương Cha Lai Ganlin (6-11)2022-06-27
20Văn phòng quận Thạch Lâm ở thành phố Đài Bắc tổ chức khóa học chữa trị bằng vườn cây nghệ thuật - Chậu cây của tân di dân năm 2022.(6-10)2022-06-24