Chuyển đến khối nội dung chính

Hạng Mục

Trợ giúp gửi trẻ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
 

Đối Tượng Trợ Giúp

Trẻ em dưới12 tuổi và có lập hộ khẩu tại TP Đài Bắc, Phù hợp với một trong các tư cách được trợ giúp sau đây:

Hộ Gia Đình có thu nhập thấp được TP Đài Bắc lập danh sách.

Những trẻ em trước tuổi đi học qua Cục Chúng tôi uỷ thác dàn xếp tại gia đình gữi nuôi

Thông qua sự uỷ thác của Cục Chúng tôi dàn xếp tại Sợ Chăm sóc trẻ em.

Những trẻ em trong gia đình có nguy cơ

Những trẻ em dưới 6 tuôi trong gia đình có tcảnh ngộ đặc thù.

Những trẻ em qua Cục Chúng tôi đánh giá cần phải chuyển gữi trẻ khẩn cấp (đây là chỉ những trẻ em được uỷ thác gữi trẻ do nhưng người chiếu cố chưa thích đáng chiếu cố, qua cục chúng tôi đánh giá cần phải tức thì chuyển gửi trẻ ngay).

Cơ Quan Giải Quyết
Cục Xã Hội -Khoa Phúc Lợi Phụ Nữ Và Gửi Trẻ 1999 ( các Huyện và Thành Phố ngoài TP Đài Bắc 02-2720-8889 số nhánh 1623-1625 )


Hạng Mục
Trợ giúp gửi trẻ tạm thời (gồm gửi trẻ tại các cơ quan, bảo mẫu , và đến nhà tạm thời gửi trẻ

Đối Tượng Trợ Giúp

Trẻ em dưới12 tuổi và có lập hộ khẩu tại TP Đài Bắc, Phù hợpvới một trong các tư cách được trợ giúp sau đây:

Hộ gia đình có thu nhập thấp, hộ gia đình có thu nhập trung bình thấp được liệt vào sổ sách của thành phố .

Một bên trong cha mẹ là Dân Đồng Bào Thiểu Số.

Một bên trong cha mẹ là người có tàn tật về thể chất và tinh thần trung độ trở lên.

Một trong anh chị em cùng ở chung trong một gia đình có sổ tay tàn tật về thể chất và tinh thần hoặc có giấy chứng nhận phát triển trì hoãn trong vòng một năm kể từ ngày nộp hồ sơ .

trẻ con và cháu trẻ chưa đủ 6 tuổi và Phù hợp với qui định tại khoản 1 , khoản 3~khoản 5 và khoản 6 Điều 4 của 「Điều lệ trợ giúp những gia đình có cảnh ngộ đặc thù」,(được gọi tắt là trẻ em gia đình cạnh nhộ đặc thù.)

Gia đình chỉ có duy nhất cha hoặc mẹ

Cặp sinh đôi (nhiều).

Một bên trong cha hoặc mẹ Thất Nghiệp Phi Tự Nguyện và cần tìm việc làm.

Thông qua Trung Tâm Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình Và Xâm Hại Tình Dục TP Đài Bắc, Trung Tâm Phục Vụ Phúc Lợi Xã Hội của Cục chúng tôi,hoặc những Đơn Vị Phúc Lợi , Đơn Vị Phương Án tiếp nhận sự uỷ thác của Cục Chúng tôi để chuyển giới thiệu những gia đình có nhu cầu về Trợ giúp gửi trẻ tạm thời, có qua sự thẩm định thân phận của cục chúng tôi.Cơ Quan Giải Quyết
Cục Xã Hội -Khoa Phúc Lợi Phụ Nữ Và Gửi Trẻ 1999 ( các Huyện và Thành Phố ngoài TP Đài Bắc 02-2720-8889 số nhánh 1622-1625)

Các tổ chức chủ trì Hệ thống bảo mẫu khu cộng đồng( xin vui lòng tham khảo dữ liệu điện thoại của「Hệ thống bảo mẫu khu cộng đồng」) trợ giúp tạm thời gửi trẻ mỗi tháng tối đa là 40 giờ, những người có nhu cầu đặc biệt qua các Trung Tâm Phục Vụ có liên quan đánh giá và qua sự phê duyệt vủa Cục Chúng tôi thì mỗi tháng nhiều nhất trợ giúp 80 giờ, và mỗi năm tổng cộng tối cao trợ giúp đến 240 giờ.

Hạng Mục

Nhà trẻ công, chuẩn hóa trường công nhận trẻ chưa đầy  2 tuổi thực thi từ 1/8/2018. Từ ngày 1/8/2018 trở đi trong vòng 2 tháng hoàn thành ký kết và những người có đủ tư cách được nhận kinh phí hỗ trợ, phải theo dõi từ tháng 8/2018 cấp phát. ở lên.

Đối Tượng Trợ Giúp

1, Đối tượng được hỗ trợ:
Những người được ủy quyền phù hợp với tư cách sau, đưa trẻ đến trường thuộc đối tượng hợp tác, làm đơn xin hỗ trợ kinh phí phục vụ lên chính quyền thành phố, quận, huyện :
(一) Người được ủy quyền thông qua thẩm định cơ quan thuế với tổng thuế thu nhập trong vòng 1 năm chưa đạt mức tiêu chuẩn hoặc những người mà tổng mức thuế thu nhập chưa đạt 20%, hoặc những hộ gia đình được chính phủ thẩm định là gia đình thu nhập thấp, trung bình thấp hoặc gia đình yếu
(二) Người được ủy quyền gửi đến các nhà trẻ ban ngày, cả ngày , ban đêm v.v... Mà thời gian gửi trẻ mỗi tuần trên 30 tiếng.
(3)Người được ủy quyền trong thời gian làm đơn, trẻ này chưa từng được sự hỗ trợ ổn định nơi ăn chỗ ở chi phí của chính phủ, chưa từng lĩnh phụ cấp giữ chức ngừng ăn lương do ở nhà trông con, chi phí nuôi con hoặc những phụ cấp mang cùng tính chất khác của chính phủ.
gười được ủy quyền không được chỉ định 1 người chăm sóc 1 trẻ. Nhưng đối với những trẻ chậm phát triển, khuyết tật, mắc bệnh hiếm gặp hoặc những trẻ trong trường hợp đặc biệt khác, không nằm trong giới hạn này.
Mức hỗ trợ (Hỗ trợ này cho những trẻ quá nửa tháng, chưa đầy tháng thì tính là 1 tháng. Với những trẻ chưa đủ nửa tháng thì được tính là nửa tháng):
Những trẻ được gửi đến các trung tâm gửi trẻ của dân lập trong thành phố, những nhà trẻ công đồng công:
Những gia đình nói chung (Mức thuế thu nhập chưa đạt 20%): Mỗi trẻ nhận tiền hỗ trợ hàng tháng 3000 Đài tệ.
Những gia đình thu nhập trung bình thấp: mỗi trẻ nhận được tiền hỗ trợ hàng tháng là 5000 Đài tệ.
Những hộ gia đình thu nhập thấp và gia đình yếu: mỗi trẻ nhận được tiền hỗ trợ là 7000 Đài tệ.
Gửi trẻ tại các trung tâm nhà trông trẻ, những người nhận phục vụ chăm sóc trẻ tại nhà tham gia chuẩn công hóa dịch vụ trông trẻ:
Những gia đình nói chung (Mức thuế thu nhập chưa đạt 20%): Mỗi trẻ nhận được hỗ trợ chi phí hàng tháng là 6000 Đài tệ.

Những hộ gia đình thu nhập trung bình thấp: mỗi trẻ được hỗ trợ hàng tháng là 8000 Đài tệ.
 Những hộ gia đình thu nhập thấp và gia đình yếu: mỗi trẻ nhận được hỗ trợ hàng tháng là 10.000 Đài tệ.
 
Phù hợp 1 trong tư cách của 2 điều khoản trước, hơn nữa là người có con thứ 3 trở lên, mỗi trẻ được nhận phát thêm 1000 Đài tệ.

Cơ Quan Giải Quyết

Thông qua bảo mẫu để gia nhập vào các đơn vị hệ thống bảo mẫu công đồng của TP Đài Bắc hoặc gia nhập vào trung tâm giữ trẻ được hợp pháp thành lập chuyển tống đến Cục Xã Hội -Khoa Phúc Lợi Phụ Nữ Và Gửi Trẻ 1999 ( các Huyện và Thành Phố ngoài TP Đài Bắc 02-2720-8889 số nhánh 1623~1625)

Hạng Mục

Trợ giúp một bộ phận phi gửi trẻ cho những người đi làm việc.

Đối Tượng Trợ Giúp

1, Đối tượng trợ cấp:
Cả hai bên cha mẹ (hay người giám hộ) hoặc một bên cha hoặc mẹ đơn thân có công ăn việc làm, hoặc cha mẹ có một người có việc làm còn người kia do bị khuyết tật nặng, do đang thực hiện nghĩa vụ, hoặc bị xử phạt trên 1 năm tù, hay đang thi hành hình phạt bị hạn chế tự do cá nhân để bảo vệ trị an (phải xuất trình sổ tay người khuyết tật, các giấy tờ liên quan chứng minh đang thực hiện nghĩa vụ hoặc đang thi hành hình phạt trong tù), đối với người không thể tự chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi, mà phải mời nhân viên bảo mẫu thuộc hệ thống bảo mẫu cộng đồng hoặc nhân viên bảo mẫu tại trung tâm giữ trẻ chăm sóc, và phù hợp một trong những điều kiện dưới đây:

  1. Gia đình bình thường: Cả hai bên cha mẹ (hoặc người giám hộ) hoặc một bên cha hoặc mẹ đơn thân có tổng mức thu nhập của năm gần nhất được cơ quan thuế kiểm tra phê chuẩn là chưa đạt tiêu chuẩn mức phải khai báo thuế hoặc thuế suất của thuế thu nhập tổng hợp chưa đạt tới 20%.
  2. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn: Hộ gia đình có thu nhập trung bình thấp, gia đình có trẻ dưới 2 tuổi chậm phát triển hoặc bị khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình có nguy cơ cao.

2, Nội dung trợ cấp
(1) Tư cách bảo mẫu: Tốt nghiệp “Các khoa chăm sóc trẻ liên quan” hoặc người đã thông qua các khóa “đào tạo bảo mẫu”
a.Gia đình bình thường: Mức trợ cấp cao nhất hàng tháng là 2.000 Đài tệ/1 trẻ.
b. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn: Hộ gia đình có thu nhập trung bình thấp thì mức trợ cấp cao nhất hàng tháng là 3.000 Đài tệ/1 trẻ; gia đình có thu nhập thấp, gia đình có trẻ dưới 2 tuổi chậm phát triển hoặc bị khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình có nguy cơ cao, thì mức trợ cấp cao nhất hàng tháng là 4.000 Đài tệ/ 1 trẻ.

(2)Tư cách bảo mẫu: là người được cấp “Chứng chỉ bảo mẫu” hoặc gửi trẻ tại Trung tâm giữ trẻ.
a. Gia đình bình thường : Mức trợ cấp cao nhất hàng tháng là 3.000 Đài tệ/1 trẻ.

b. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn: Hộ gia đình có thu nhập trung bình thấp thì mức trợ cấp cao nhất hàng tháng là 4.000 Đài tệ/1 trẻ; các gia đình có thu nhập thấp, gia đình có trẻ dưới 2 tuổi chậm phát triển hoặc bị khuyết tật,gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình có nguy cơ cao, thì mức trợ cấp cao nhất hàng tháng là 5.000 Đài tệ/ 1 trẻ.


Cơ Quan Giải Quyết
Thông qua bảo mẫu để gia nhập vào các đơn vị hệ thống bảo mẫu công đồng của TP Đài Bắc hoặc gia nhập vào trung tâm giữ trẻ được hợp pháp thành lập chuyển tống đến Cục Xã Hội -Khoa Phúc Lợi Phụ Nữ Và Gửi Trẻ 1999 ( các Huyện và Thành Phố ngoài TP Đài Bắc 02-2720-8889 số nhánh 1623~1625)

 

 

Hạng Mục

Phục vụ về sớm điều tri và chăm sóc cho trẻ con.

Đối Tượng Trợ Giúp

Khi bạn tìm thấy rằng trước khi trẻ em vào tiểu học, nói chuyện, hành động hoặc học tập, và các đồng tác khác ,đều không giống như những đứa trẻ em cùng tuổi khác, đề nghị bạn nên dắt con trẻ của bạn đến bệnh viện kiểm tra hoặc trực tiếp liên lạc với 「Cục Xã Hội TP Đài Bắc –Trung Tâm thông báo và chuyển giới thiệu về trẻ con phát triển trì hoãn sớm điều tri và chăm sóc」

 Để biết thêm chi tiết, xin truy vấn mạng lưới Cục Xã Hội Chính Quyền TP Đài Bắc