尚未定義

臺北市新移民專區網站越南文版

Thông tin phòng tránh thiên tai

Đài Loan là một nơi mà đầy dẫy những thiên tai, hàng năm cứ đến mùa bão là ắt có thiên tai gió, thiên tai lũ lụt. Những thiên tai mà không thể được cảnh báo dự phòng trước như hỏa hoạn, động đất, sạt lở đất v.v... Khi bạn gặp phải những thiên tai này, bạn có biết phải làm thế nào để ứng phó không? Trước khi thiên tai xảy ra nên làm tốt những công tác chuẩn bị thu dọn những gì trước không?

Trang web có liên quan đến phòng tránh thiên tai

Cục phòng cháy chữa cháy chính phủ thành phố Đài Bắc
https://english.119.gov.taipei/Default.aspx (Trang web bằng tiếng Anh)
 
Trang web thông tin phòng tránh thiên tai thành phố Đài Bắc
https://www.eoc.gov.taipei/taipeicityems1_public_en(Trang web bằng tiếng Anh)
 
Trang web thông tin toàn cầu sở phòng cháy chữa cháy Bộ nội chính
https://www.nfa.gov.tw/eng/index.php(Trang web bằng tiếng Anh)

12.防火無阻礙不慌張(越語)

13.關門防火(越南)